[Volume 849] จดหมายข่าวประชาธรรม 23 พ.ย.53 - 29 พ.ย.53

Mon, 11/29/2010 - 13:00 -- ประชาธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิไชยวนา ขอเชิญร่วมงานรำลึกครบรอบการถึงแก่กรรม ๒๐ ปี ครูองุ่น มาลิก วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ บริเวณมูลนิธิไชยวนา และบริเวณสถาบันปรีดี พนมยงค์

เชิญร่วมงานทำบุญรำลึกอดีตผู้นำแรงงานผู้วายชนม์ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญท่านร่วมฟังการบรรยาย และนำเสนอประเด็นเสวนาในหัวข้อ "ประชาธิปไตย การแก้ไขความขัดแย้ง และหลักนิติธรรม" Democracy, Conflict Resolution and the Rule of Law โดยวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา Dr. Larry Berman

เชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ "70 ปีประเทศไทย: ประชาชน ประชาชาติ กับประชาธิปไตย" วันที่ 24 มิ.ย.2553 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มช.

เชิญร่วมงานรำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ และนักสู้เพื่อคนจน สานต่อเจตนารมณ์ การต่อสู้ของคนหาปลา จากค้านเขื่อนปากมูล สู่การเปิดเขื่อนถาวร ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ. ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต่อการต่อสู้และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัย ในการนำเสนอสถานการณ์เด่นในรอบปีและฉายภาพยนตร์ "สีของหัวใจ" เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ขอแจ้งเลื่อนการสัมมนา เขื่อนไซยะบุรี: ความจำเป็น ผลประโยชน์ และผลกระทบ?

...

ขอเชิญท่านร่วมงาน ครบรอบ ๗๘ ปี การอภิวัฒน์ไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ครบรอบ ๑๕ ปี สถาบันปรีดี พนมยงค์

เชิญร่วมเสวนาการทำลายป่ามีผลอย่างไรต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 3 ก.ค.53

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ต้องการรับเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ข้อมูล-เผยแพร่"ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2553

นิเทศจุฬาฯและสถาบันปรีดีฯเชิญชมละครเรื่อง "เเสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา"
สัมผัสกับชีวิตและความทรงจำบนสายธารประชาธิปไตยไทยของ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ณ หอประุชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ...

เชิญร่วมงานเสวนา "กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ร.บ.ความมั่นคง มีไว้เพื่อใคร?" 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.แยกคอกวัว

เชิญร่วมเสวนา วิชาการ "มองเลือกตั้งพม่า 2010 ผ่านมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม" คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.ค. 53

เชิญร่วมเวทีสาธารณะ คดีคนจน ว่าด้วย "คนจน กับความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย" จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย 19 ก.ค. 53

เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ "การคิดค่าเสียหายคดีความโลกร้อน: นัยทางวิชาการและกระบวนการยุติธรรม" วันที่ 29 ก.ค. 2553 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก อ.ธงชัย วินิจจะกูล หัวข้อ "สนทนากลางฝุ่นตลบหลังเดือนพฤษภา:ประเด็นและคำถามจากเหตุการณ์พฤษภาอำมหิต" วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2553 ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึก HB7 ห้อง HB 7802 ชั้น 8

เชิญเข้าร่วมสัมมนาและเวทีรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2553วาทกรรม อัตลักษณ์ และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย7 - 9 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมเล็ก บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมการจัดงานรำลึก ๖๕ ปี วันสันติภาพไทย วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ณ ลานอาคารเสรีไทยอนุสรณ์ สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมงาน 22 ปี เหตุการณ์พม่า 8888 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น.-17.00น. ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันทน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายสลัม 4 ภาค จัดเวทีสาธารณะติดตามแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ณ สวนหย่อมข้างชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กทม. 15 ส.ค. 53

เชิญร่วมฟังเสวนา"แผ่นดินเดียวกัน แต่อยู่คนละโลก" (เวทีสังคมวิทยาภาคเหนือ) ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมประชุมสภาปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรม : กรณี 2 ปี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 25ส.ค.53

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์ วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค.53 กทม.

เชิญร่วมงาน เรียนรู้และเสวนา เรื่อง มองภาพชีวิตพม่าผ่านเลนส์ : การตีความการเรียนรู้เยาวชนพม่าผ่านภาพถ่ายในร่างกุ้งและเม็กเวย์ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเรียน RCSD 02-001 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง สร้างสุขเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3ก.ย.53

เชิญร่วมเวทีเสวนา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ ความเป็นธรรมในการถือครองทีดิน ณ จุฬาลงกรณ์ กทม. 25 ส.ค. 53

โครงการงานเสวนาทางวิชาการ "ทบทวนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย"

เชิญฟังบรรยายพิเศษ ประวัติศาสตร์พม่า: ความหลากหลาย อำนาจ ความรู้และความเป็นอื่นโดย ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ในวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 9.00-12.00 ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรีนพีซเชิญร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์ วันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 18 - 19 กันยายน 2553 ท่าโอบี ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น

เชิญร่วมงานคอนเสิร์ต และปราศรัย"รักษา เภตรา ตะรุเตา ทะเลบ้านเรา เพื่อลูกหลาน"( This sea is ower sea )วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ลานสิบแปดล้าน ชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เวลา ๑๓.๐๐-๒๒..30 น.พบกับวงน้าหงา คาราวาน ซูซู แสงธรรมดา พจนารถ พจนาพิทักษ์ ( ผู้ร้องคนค้นคน ) กัวลาบาลา และอีกมากมาย

"ทุนข้ามชาติในพม่า: ภัยคุกคาม ความรับรู้และการแก้ปัญหาในกรอบอาเซียน"วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 09.00 - 15.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน (เชิงสะพานหัวช้าง)

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 22 ก.ย. 53 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชวนชมคอนเสิร์ตที่ปรารถนาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาว ในการเดินทางแสวงหาความหมายของชีวิต...และ สันติภาพ คอนเสิร์ตการเดินทางของคนหนุ่ม "รอยเท้าพระจันทร์ ถึง บันนังสตา" เปิดหนังสือเป็นบทเพลง สุวิชานนท์ รัตนภิมล / ชุมพล เอกสมญา (Wildseed)ศิลปินรับเชิญ มาโนช พุฒตาลร่ายบทกวีจากหัวใจ ซะการีย์ยา อมตยา / กานติ ณ ศรัทธา / ศิริวร แก้วกาญจน์ อังคาร จันทาทิพย์ / ภู เชียงดาว วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เชิญประกวด "โครงการดีเด่น ด้านการปรับตัวและรับมือต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในปัจจุบันหรืออนาคต" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2553 ชิงทุนโครงการ 300,000 บาท

เชิญร่วมงาน"วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล " ครั้งที่ 1 ณ.อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในวันที่ 6 ต.ค.53 - 7 ต.ค. 53

เชิญร่วมงานรำลึก34 ปี 6 ตุลา วันที่ 6 ต.ค.53 ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เชิญร่วมงานเวทีคู่ขนานปฏิรูปประเทศไทย เสียงที่ไม่ได้พูด/สิ่งที่พูดไม่ได้...ในการปฏิรูปประเทศไทย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00-16.30 น.

เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยร่วมทีวีไทย จัดเวทีสาธารณะ 7 ต.ค. 53 จ.ระนอง

เชิญร่วมเทศกาลศิลปกับสังคม ๒๕๕๓ : ศิลปะนานาพันธุ์ ๓ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กทม. 9-10ต.ค.53

สำนักงานชั่วคราวของคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(กอสส.)รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะ กอสส.

เชิญร่วมงานงานรำลึก ๓๗ ปี ๑๔ ตุลาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาคม สี่แยกคอกวัว เวลา 07.00 น.-12.00 น.

รวบรวมช่องทางการบริจาคเงิน-มอบสิ่งของช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ ศักดิ์ความเป็นมนุษย์ Human Dignity ชิงเงินรางวัลร่วมแสน...ส่งภาพภายใน 30 พ.ย.นี้...

ขอเชิญร่วมสืบสานภูมิปัญญาล้านนาสืบฮีตสานฮอย ของดีบ่เก่า ใน กาดผญ๋าล้านนา ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน

เชิญร่วมงานสัมมนายุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านหลังกรณี เม.ย.-พ.ค. 53:การแสวงหาความจริง การรับผิด ความยุติธรรม ความปรองดอง"4 พ.ย. 53 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เชิญร่วมเสวนาวิชาการ ถกโสร่ง วิพากษ์เลือกตั้งพม่า 2010 7 พ.ย. 53 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เชิญร่วมงาน ภาพ/ฉาย สาละวิน คุณค่าสายธารมรดกโลก 6-13 พ.ย. 53 ณ ตลาดเทศบาลอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต เพลง...สันติภาพเนื่องในงานเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ครั้งที่ ๓ : ผลของการที่ได้ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูนย์หาย ในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปีชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เริ่มเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมงาน 10 ปีแห่งการปกป้องสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับกรีนพรีซเวลา 15.00 - 19.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553

เชิญร่วมสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สืบฮีตสานฮอย ของดีบ่าเก่า

เชิญร่วมงานเทศกาลบินข้ามลวดหนาม ตอน 3 "ตัวเล็ก เสียงดัง" วันที่ 19-20 พ.ย. 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรม และลานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. จังหวัดเชียงใหม่

มธ.จัดเสวนาวิชาการ ""นวัตกรรมการบริหารสื่อสมัยใหม่กับจริยธรรมทางสังคม " วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย CITU 513 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดงาน "Light Up night" เรื่อง "มองพม่าหลังเลือกตั้ง" ที่ The Best Friend Library ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 13 จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้เวลา 17.00-19.30 น.

ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายพิเศษถึงอนาคตของประเทศพม่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 23 พ.ย.53 เวลา 13.30-16.30 น.ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมแถลงข่าวและร่วมงานมหกรรม "ความจริงเรื่องโลกร้อน" 30 พ.ย.53 กทม

เชิญร่วมงาเสวนาวิชาการ"การประกอบการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" 27 พ.ย.53 กทม.กรีนพีซคึก รำลึกครบรอบ 10 ปี พร้อมกัน 3 ประเทศ ชวนสังคมป้องสวล.ภูมิภาค [29 พฤศจิกายน 2553]
กรีนพีซจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปีแห่งก?? ...
สมัชชาคนจนเตรียมชุมนุม ร่อนแถลงการณ์ขอเปิดเขื่อนปากมูล หลังกฟผ.ตุกติก ขัดมติกก.แก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล [28 พฤศจิกายน 2553]
สมัชชาคนจนเตรียมชุมนุมหน้าศาลากล ...
-ถ้ามันปลอดภัย พวกเราก็จะกลับไป แต่ตอนนี้ไม่ปลอดภัย-คำให้การผู้ลี้ภัย [28 พฤศจิกายน 2553]
"ถ้ามันปลอดภัย พวกเราก็จะกลับไป แต ...
พม่าเตรียมเปิดศึกกระเหรี่ยงพุทธอีกรอบ องค์กรสิทธิฯ ร้องไทยคุ้มครองผู้ลี้ภัย [28 พฤศจิกายน 2553]
"ปัจจุบันพลเรือนในอำเภอเมียวดี รั ...
เตือนคนอุดรฯ ระวัง! เหมืองโปแตชเดินตามรอยมาบตาพุด [25 พฤศจิกายน 2553]
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธ ...
ชาวบางจะเกร็งผิดหวัง ศาลตัดสินกรณีสร้างโรงก๊าซดอนหอยหลอด [25 พฤศจิกายน 2553]
ศาลปกครองกลางนั่งบรรลังก์ พิพากษ?? ...
นักวิชาการระบุคนเสพสื่อหลักลดหันใช้สื่อใหม่มากขึ้น สื่ออาวุโสฟันธงไม่มีใครควบคุมสื่อใหม่ได้ [25 พฤศจิกายน 2553]
บุญเลิศ คชายุทธเดช ที่ปรึกษาสำนัก? ...
คนสุรินทร์จะอยู่อย่างไรกับโรงไฟฟ้าชีวมวล 7 แห่ง [24 พฤศจิกายน 2553]
เครือข่ายประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ?? ...
มองพม่าหลังเลือกตั้ง เรื่องเล่าจากคนในพื้นที่ [24 พฤศจิกายน 2553]
ศาลปค.นัดชี้ชะตาอนาคตของดอนหอยหลอดแหล่งชุ่มน้ำมรดกโลกหรือแหล่งสร้างก๊าซ [24 พฤศจิกายน 2553]
ศาลปกครองกลางเตรียมตัดสินการออกใ ...
มองพม่าหลังเลือกตั้งแลอนาคต [24 พฤศจิกายน 2553]
สิ่งที่หลายภาคส่วนเป็นกังวลอย่าง ...
ทัพพม่าสั่งจับทหารกลุ่มหยุดยิงไทใหญ่ [24 พฤศจิกายน 2553]
บก.ทัพพม่าในรัฐฉานสั่งจับตาการเค?? ...
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า ร้องอาเซียน/UN ค้านเลือกตั้งพม่า สอบทารุณกรรม หนุนวิถีซูจี [23 พฤศจิกายน 2553]
Model ปาย ที่พะเยา [23 พฤศจิกายน 2553]
ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรให?? ...
กฤตยา อาชวนิจกุล สังคมเปลี่ยน กม.ทำแท้งควรเปลี่ยนหรือไม่ [23 พฤศจิกายน 2553]
รากฐานกฎหมายทำแท้ง เรารับมาจากกฎ?? ...

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร