ฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านส่งจม.ถึงประยุทธ์ร้องทุกข์นายทหารพัวพันการขนแร่บ.ทุ่งคำ

Tue, 12/02/2014 - 15:53 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดส่งหนังสือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขอร้องทุกข์ กรณีนายทหารเกี่ยวข้องพัวพันกับการขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และใช้ความรุนแรงต่อประชาชน 6 หมู่บ้าน


ทั้งนี้ จดหมายระบุความว่า เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557 พล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค และผู้ติดตามอีก 16 คน ซึ่งอ้างว่าเป็นทหารได้เดินทางเข้ามาที่หมู่บ้านนาหนองบง “คุ้มใหญ่” โดยใช้รถตู้คันหนึ่งที่โดยสารหมาย เลขทะเบียน ฮก 4700 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนในชื่อ พัน.ท.ปรมินทร์ ป้อมนาคเมื่อถึงบริเวณหน้าบ้านของนายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ก็ได้บุกรุกเข้าไปในบริเวณบ้านและแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคามประชาชน กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ หลังจากนั้นได้เปิดเผยความต้องการที่จะขนแร่ทองแดงของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผ่านถนนสาธารณะของชุมชน


หลังเหตุการณ์กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก ลงวันที่ วันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อร้องเรียนการละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนและกรณีปัญหาการข่มขู่คุก คามในหมู่บ้าน และขอให้ท่านดำเนินการสอบสวนวินัย พล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค นายทหารนอกราชการ และกลุ่มผู้ติดตามที่อ้างว่าเป็นนายทหารดังกล่าวแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จากท่านทั้งสิ้น


จนกระทั่งเกิดเหตุในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านได้ถูกกองกำลังเถื่อนติดอาวุธ ประมาณ 300 คน เข้ามาปิดล้อมหมู่บ้าน พังกำแพงชุมชนของหมู่บ้าน และได้ขู่ฆ่า กักขัง โดยมัดมือไขว้หลังให้คว่ำหน้ากับพื้น และรุมซ้อมทรมานทำร้ายร่างกายไม่เว้นผู้หญิงและคนชรา เพื่อเปิดทางในการขนแร่ทองแดงของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด บาดเจ็บหลายสิบราย ถูกขโมยและทรัพย์สินถูกทำลาย โดยไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยเหลือในขณะเกิดเหตุ


ทั้งนี้ มีพยานในเหตุการณ์ยืนยันได้ว่ามีนายทหารเป็นผู้สั่งการการปฏิบัติการขนแร่ เถื่อนในครั้งนี้รวมถึงทั้งแผนการและลักษณะของการปฏิบัติการก็คล้ายการจู่ โจมของทหาร จากนั้นประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จึงรวมกลุ่มกันจัดเวรยามเพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน ด้วยตนเอง เนื่องจากข้อมูลจากอุตสาหกรรมจังหวัดเลยระบุว่า จำนวนแร่ทองแดงที่กองกำลังเถื่อนติดอาวุธขนออกไปได้นั้นมีจำนวน 476 ตัน แต่สามารถขนออกไปได้เพียง 316 ตัน คงเหลือแร่ทองแดงที่ยังไม่ได้ทำการขน 160 ตัน รวมถึงสื่อมวลชนได้รายงานว่ายังมีแร่ทองแดงที่ค้างอยู่ในเหมืองทองคำแห่งนี้ อีกประมาณ 2,000 ตัน และแร่ที่ยังไม่ได้แต่งแร่อีก 20,000 ตัน โดยที่ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ได้ทราบว่าข่าวจะมีการขนแร่ด้วยรถบรรทุก 55 คัน อีกครั้งในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 แต่ก็ไม่สามารถยืนยันหรือไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีการขนแร่โดยใช้กองกำลัง เถื่อนติดอาวุธเข้ามาทำร้ายประชาชนในหมู่บ้านอีกหรือไม่


ยิ่งเมื่อกองทัพบกประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ในขณะที่ประชาชน กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านได้รวมกลุ่มกันจัดเวรยามเพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของประชาชนใน หมู่บ้านด้วยตนเอง สถานการณ์ดังนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกต่อประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องจากอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกคุกคามทำร้ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด มีความเกี่ยวข้องชัดเจนกับนายทหาร


ทางกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จึงเรียนมา เพื่อขอให้ท่านในฐานะ ผู้บัญชาการทหารบก เร่งดำเนินการตรวจสอบนายทหารนอกรีต ทั้งที่ปลดประจำการแล้ว และอยู่ระหว่างรับราชการ ที่เป็นตัวการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด อย่างเร่งด่วน โดยให้มีการลงโทษอย่างสูงสุดทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาหากพบความผิด


ขอให้ท่านในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนใน 6 หมู่บ้านที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณจากการขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ในเหตุในคืนวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน 2557 ดังที่กล่าวในข้างต้น โดยออกคำสั่งระงับการออกใบอนุญาตขนแร่ และระงับการขนแร่ทั้งหมดของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เอาไว้ก่อน จนกว่าจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริง และมีการเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดและผู้รับผิดชอบให้เป็นที่เปิด เผยอย่างกระจ่าง


ทั้งนี้ เนื่องจาก กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้มีการระงับการออกใบอนุญาตขนแร่ และระงับการขนแร่ทั้งหมดของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เอาไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2010 มาตรา 103 วรรคแรก ที่อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้ เมื่อปรากฏว่าได้มีการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน จนกว่าจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริง และมีการเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดและผู้รับผิดชอบให้เป็นที่เปิด เผยอย่างกระจ่าง แต่การร้องเรียนดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด


ท้ายจดหมายฉบับดังกล่าวยังระบุอีกว่า ขอให้ท่านมีคำสั่ง ไม่ให้มีการใช้อำนาจหรือข้ออ้างภายใต้สถานการณ์การประกาศกฎอัยการศึก โดยห้ามไม่ให้ทหารเกี่ยวข้องพัวพันกับการขนแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และใช้ความรุนแรงหรือปราบปรามประชาชนที่ต้องปกป้องความปลอดภัยของตนเอง และปกป้องสิทธิชุมชนในการคัดค้านเหมืองแร่ทองคำ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนใน ๖ หมู่บ้านเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร