กลุ่มคนรักหลักประกันเสนอทดลองร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30-50% ในกับระบบสวัสดิการข้าราชการ 5 ปี

Wed, 12/03/2014 - 14:29 -- ประชาธรรม

ตามที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับประชาคมสาธารณสุข แถลงข่าวการปฏิรูประบบการเงินการคลังของกระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:00น. โดย พญ.ประชุมพร บุรณ์เจริญ อ้างว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำนั้น

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวว่ากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพมีจุดยืนที่ชัดเจนใน การปฏิรูประบบสุขภาพ ต้องกำหนดในรัฐธรรมนูญให้มีกองทุนเดียวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ไม่ต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะประชาชนจ่ายผ่านภาษีแล้ว
แต่เมื่อข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขบางส่วนเห็นว่า การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล “เป็นเรื่องที่ต้องทำ” เราขอสนับสนุนให้ทดลองทำกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อน

"เมื่อข้าราชการ สธ.บางส่วนเห็นว่า การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล (co-pay) เป็นเรื่องต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดการใช้บริการอย่างพร่้ำเพรื่อและไม่ให้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินมากเกินไประบบต้องล้มเพราะค่าใช้จ่าย กลุ่มคนรักหลักประกันก็ขอสนับสนุนให้ทดลองทำกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างน้อย 5 ปีว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ไม่ทำให้ข้าราชการใช้บริการอย่างพร่ำเพรื่ออีกต่อไปแล้ว จึงกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"


ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวว่า การเริ่มทดลองใช้ระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล (co-pay) กับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการก่อนoyho หากประสบความสำเร็จจะสามารถทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณและนำไปสู่การใช้งบ ประมาณในการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาระบบสวัสดิการข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยที่ยังไม่สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ และกลายเป็นแหล่งหากำไรของอุตสาหกรรมยาข้ามชาติ 

“งานวิจัยพบว่า คนในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย มากกว่าคนระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยที่ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการและครอบครัว เพียง 5 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณมากกว่า 60,000 ล้านบาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาก คือ ประมาณ 12,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปี เมื่อเทียบกับกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดูแลประชากร 48 ล้านคน ด้วยเงินงบประมาณ 109,718,581,300 บาท หรือ 2,755.60 ต่อคนต่อปีเท่านั้น ดังนั้นหากเริ่มทดลองกับระบบสวัสดิการข้าราชการจะให้ภาพที่ชัดเจนที่สุด”

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร