ประมงพื้นบ้านคัดค้านปล่อยผีเรืออวนลาก แฉกรมประมงจับมือทุนใหญ่ปล่อยผีเรือประมงผิดกฎหมาย

Wed, 12/03/2014 - 14:31 -- ประชาธรรม

ค้าวันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 10:00 น. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย นำโดย นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนชาวประมงอีกประมาณ 40 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ คัดค้านแนวทาง การให้อาชญาบัตรเรือประมงผิดกฎหมาย (การนิรโทษกรรมอวนลาก อวนรุน อวนล้อมปั่นไฟ และอื่นๆ) ในแผนแม่บทการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสาทิตย์ สุทธิเสริม เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานมวลชน ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลเป็นผู้รับหนังสือ

นายปิยะ กล่าวว่า เรือประมงผิดกฎหมายเหล่านี้ ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อทะเลไทยจนเป็นที่รับรู้ของทุกฝ่าย แม้กรมประมงเองก็ได้มีความพยามยามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษข้าราชการบางกลุ่มกลับจับมือกับนายทุนสอดไส้ให้ผู้มีอำนาจนิรโทษกรรมเรือประมงเหล่านี้ ทั้งที่ขัดแย้งกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับนายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การปล่อยผีเรือผิดกฎหมาย นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาแรงงานทาสแล้ว ยังจะเพิ่มความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐและประมงพาณิชย์ โดยที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่และข้าราชการบางคนเท่านั้น

โดยหนังสือขอที่ลงนามโดยนายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เรื่องขอให้พิจารณายุติ กระบวนการผ่อนผันการจดทะเบียน เรือประมงผิดกฎหมาย (อวนลาก อวนรุน อวนล้อมปั่นไฟ และอื่นๆ) ในแผนแม่บทการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมง โดยกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่า สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ การประมงและทรัพยากรทะเล ตลอดจนร่วมหาวิธีการแก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าการทำประมงอวนลาก อวนรุน และการใช้อวนล้อมปั่นไฟจับสัตว์น้ำในเวลากลางคืน เป็นเครื่องมือประมงของกลุ่มทุนนักธุรกิจที่มีปัญหา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงอย่างร้ายแรง ตลอดจนมีพฤติกรรมละเมิด กฎหมายมาโดยตลอด ประเทศไทยควรมีมาตรการยกเลิกการอนุญาต ให้ทำการประมงอวนลาก  อวนรุน และอวนล้อมปั่นไฟ

ที่ผ่านมากรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่าย ยอมรับข้อเท็จจริงเหล่านี้ แต่ค่อยๆใช้แนวทางไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออวนล้อมปั่นไฟจับสัตว์น้ำ / ไม่ต่ออาชญาบัตรอวนรุน และควบคุมการประมงอวนลากให้ลดจำนวนลง โดยไม่ให้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติม ยกเว้นที่เฉพาะที่มีอยู่แล้ว และให้เลิกไป เมื่อเครื่องมือและเรือหมดสภาพการใช้งาน  แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายได้ และก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ปัจจุบันเครื่องมือประมงที่มีสภาพไม่เหมาะสม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรประมงและทะเลเสื่อมโทรมลงทุกวัน ชาวประมงกลุ่มอื่นๆซึ่งมีจำนวนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นของชาวประมงทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนตลอดมา

บัดนี้ หลังการเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาคมฯทราบว่า กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพยายาม จะดำเนินการ เสนอให้  เครื่องมือประมงอวนลาก อวนรุน อวนล้อมปั่นไฟจับสัตว์น้ำในเวลากลางคืน สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย จะให้เข้าจดทะเบียนเพิ่ม โดยอาศัยสอดแทรกเข้าไปใน สถานการณ์ที่มีการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงเถื่อน และอ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของ สหภาพยุโรป เรื่อง IUU ขณะนี้มีการเผยแพร่ข่าวว่าจะเสนอกรณีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป

สมาคมฯ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร ประมงอย่างยั่งยืน การประมงอวนลากที่ไม่มีอาชญาบัตร การประมงอวนรุน การประมงอวนล้อมปั่นไฟฯ ถือว่าเป็นการประมงที่ผิดกฎหมาย และเป็นวิธีการทำประมงที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมาก ที่ประเทศไทยเอง ได้มีนโยบายและมาตรการควบคุมเพื่อลดจำนวนตลอดมา หากมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง โดยเปิดให้กลับมาทำการประมงได้อย่างถูกกฎหมายอีกครั้ง จะยิ่งเพิ่มปัญหาทรัพยากรประมงให้รุนแรงยิ่งขึ้น

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุอีกว่า ก่อนหน้านี้กรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เคยพยายามเปิดให้เรือประมง ผิดกฎหมายกลับมาทำได้อย่างถูกกฎหมายหลายครั้งในเวลาที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มาโดยตลอด ทั้งที่หน่วยงานเองได้ปล่อยปละละเลยให้เครื่องมือผิดกฎหมายเพิ่ม โดยไม่ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างเต็มที่ ในเบื้องต้น สมาคมฯ จึงเรียนมายังท่าน เพื่อได้โปรดพิจารณาให้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุติการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน และขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพื่อ มิให้ชาวประมงขนาดเล็กอื่นๆได้รับความเดือดร้อน และเร่งหามาตรการส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ในโอกาสต่อไป.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร