คนเชียงใหม่รุดยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ต้านกระเช้าลอยฟ้า เผยเตรียมเปิดแคมเปญออนไลน์ชวนคนทั่วประเทศคัดค้าน

Wed, 12/03/2014 - 14:35 -- ประชาธรรม

ตามที่ประชาธรรมได้ติดตามนำเสนอความเคลื่อนไหวของแนวคิดการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยผาดำ-ดอยปุยมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ล่าสุดวันนี้ 18 ก.ค.2557 เวลาประมาณ 10:30 น. ที่ศาลากลางจ.เชียงใหม่ ตัวแทนผู้คัดค้านการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยผาดำ-ดอยปุย รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคสช.ผ่านทางมณฑลทหารบกที่ 33 ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้านได้จัดทำหนังสือแสดงเหตุผลในการคัดค้าน โดยมีสาระสังเขป ดังนี้ หนึ่ง การสร้างเป็นการบุกรุกธรรมชาติ เส้นทางกระเช้าไฟฟ้าอยู่ในแนวเขตอุทยานสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรมีการรุกล้ำธรรมชาติและนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไป โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำที่มีความละเอียดอ่อนของระบบนิเวศ สอง พื้นที่ป่าเชียงใหม่ลดน้อยลงทุกวัน เช่น กรณีพื้นที่ภูเขาในอ.แม่แจ่ม ซึ่งมีสภาพเป็นภูเข้าหัวโล้น หน่วยงานราชการควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน สาม การสร้างกระเช้าไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อสร้างเสร็จแล้วเสาและสายเคเบิ้ลจะทำลายทัศนียภาพป่าธรรมชาติตลอดระยะทาง สี่ ความคุ้มค่าในการลงทุน ตามเอกสารของโครงการนี้บอกว่าจะมีคนขึ้นโดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 3,000 - 8,000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่จะมีจำนวนเยอะตามช่วงเทศกาลเท่านั้น อาจไม่คุ้มทุนเช่นเดียวกับการสร้างหอประชุมนานาชาติ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ห้า การให้เหตุผลว่าเป็นการลดความคับคั่งปริมาณจราจรในช่วงเทศกาล สามารถแก้ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หก การก่อสร้างและการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอาจรบกวนโครงสร้างของดิน และภูเขาที่รองรับตัวองค์พระธาตุดอยสุเทพโดยคาดไม่ถึง เจ็ด การก่อสร้างอาจเพิ่มความรุนแรงของการถล่มของดิน และสูญเสียพื้นที่ป่าในการก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการ

นายอนุชาติ ธนัญชัย นักวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนประชาชนผู้คัดค้าน เสนอว่า ภาครัฐควรพิจารณานำงบประมาณที่จะใช้ในโครงการนี้มาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเดิมให้มีคุณภาพ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความเหมาะสม เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากกว่าซึ่งจะตอบสนองกับความต้องการของคนเชียงใหม่

นายอนุชาติ กล่าวอีกว่า โครงการกระเช้าไฟฟ้าบนดอยสุเทพมีการนำเสนอมาแล้วหลายครั้ง เร่ิมจากปี 2512 ปี 2529 ปี2548 - 2549 และครั้งล่าสุดในช่วงปี 2556 - 2557 โดยในสามครั้งแรกถูกคนเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อต้านอย่างหนักเพราะเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ หรืออาจทำให้เกิดสิ่งอัปมงคลขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมีการยื่นหนังสือในวันนี้ตนได้รวบรวมรายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ โดยในเบื้องต้นรวบรวมได้แล้วกว่า 1,008 รายชื่อ ซึ่งทางกลุ่มกำลังจะรวบรวมผ่านทาง www.change.org ต่อไป

ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังรับหนังสือคัดค้านว่า ขณะนี้ตัวโครงการฯยังอยู่ในขั้นตอนแรกคือการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งรับทราบข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาว่าอาจจะเลือกเส้นทางที่ 4 คือเส้นทางที่มีระยะทางไกลสุดระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผลสรุปทั้งหมดจะนำเสนอเพื่อให้ทุกฝ่ายพิจารณาต่อไป แต่ประเด็นสำคัญที่จะชี้ขาดคือเรื่องงบประมาณ และการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน เอาข้อมูลทุกฝ่ายรวมทั้งการคัดค้านในวันนี้มาพิจารณา รวมถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันจะเดินหน้าหรือไม่

อนึ่ง โครงการการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนากระเช้าลอยฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้าสำรวจพื้นที่แล้ว ซึ่งการศึกษาจะครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม กำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2557 นี้ โดยคาดว่าหลังจากนั้นสำนักงานพัฒนาพิงคนครจะนำเสนอคสช.เพื่อดำเนินการต่อไป.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

'พิงคนคร'เปิดตัวกระเช้าลอยฟ้าไนท์ซาฟารีข้ามดอยสุเทพ-ปุย ด้านคนชม.ฮือต้านสุดกำลัง
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n1_26112013_01

เจาะ ‘พิงคนคร’ (2): ความเหลื่อมซ้อนของอำนาจส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น กับปัญหาหลากกรณี
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53020

บ.ที่ปรึกษา กระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพเดินสายชี้แจงชาวบ้าน 4 ตำบลแจงแค่ศึกษายังไม่ก่อสร้าง
http://prachatham.com/detail.htm?code=n2_11022014_01

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร