ศาสนิกพุทธ คริสต์ อิสลาม เชียงใหม่รวมตัวเรียกร้องยุติความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์

Wed, 12/03/2014 - 14:37 -- ประชาธรรม

เชียงใหม่/เครือข่ายศาสนาเพื่อสันติ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสานความรู้สึก แบ่งปันความเจ็บปวด ขอพรให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ ได้รับความปลอดภัยจากวิกฤติการณ์ความรุนแรงบริเวณฉนวนกาซา

image

บ่ายวันนี้ 18 ก.ค.57 ที่มัสยิดอัตตักวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายศาสนาเพื่อสันติ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังยุติความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ ระหว่างเวลา14:00 – 15:30 น. หลังจากวิกฤติการณ์อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เด็ก สตรี คนชรา และพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก บ้านเรือนเสียหาย ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกเจ็บปวดร่วมกัน และขอพรให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ ได้รับความปลอดภัย ให้วิกฤติการณ์ดังกล่าวยุติโดยเร็ว เครือข่ายมุสลิมเชียงใหม่เพื่อสันติและพี่น้องในศาสนาต่างๆ จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ประกอบด้วยการนำเขียนความในใจลงในผืนผ้า การแสดงนิทรรศการข้อมูลของเหตุการณ์ การกล่าวจากผู้แทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมถึงผู้แทนเยาวชนและสตรี ต่อด้วยการอ่านแถลงการณ์ออกเสียงเรียกร้องสันติภาพและการยุติความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการละหมาดฮายัต(ดุอาอฺ)ให้พี่น้อง ปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและ ขอให้วิกฤติการณ์ในปาเลสไตน์ยุติลงในเร็ววันในเวลาประมาณ 15:10 น.

สำหรับเนื้อหาแถลงการณ์เรียกร้องสันติภาพและการยุติความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์โดยผู้แทนและประชาชนจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม มีดังนี้

ตามที่ได้เกิดวิกฤติการณ์อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เด็ก สตรี คนชรา และพลเรือนชาวปาเลสไตน์ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากบ้านเรือนเสียหาย ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยทั้งๆ ที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่คู่สงครามแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นการสังหารหมู่และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากการยับยั้งของมหาอำนาจชาติใดๆ

พวกเราในฐานะมนุษย์แม้จะมีความแตกต่างทางความเชื่อ แต่ได้มารวมตัว ณ ที่แห่งนี้ด้วยตระหนักร่วมกันว่าทุกชีวิตนั้นเป็นสิ่งสรรสร้างอันงดงาม ต่างมีคุณค่า ศักดิ์ศรีและความเสมอภาคเท่าเทียมเสมอกัน ไม่สมควรมีชีวิตใดถูกทำลายล้างด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเอง

พวกเรารู้สึกเจ็บปวด สูญเสีย แต่ก็น้อยกว่าที่พี่น้องของเราได้รับ เราจึงขอส่งกำลังใจ ส่งความปรารถนาดี และขอพรให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้วิกฤติการณ์ความรุนแรงได้ยุติลงในเร็ววัน และเราขอเรียกร้องต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่างๆ จงรีบแก้ไขสถานการณ์เพื่อนำสันติภาพสู่ชาวปาเลสไตน์โดยเร็วที่สุด

เราขอประณามการกระทำอันรุนแรงและไร้มนุษยธรรมของรัฐบาลอิสลาเอลที่มีต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นภาพที่เกินสามัญสำนึกพื้นฐานของบุคคลโดยทั่วไปจะรับได้ ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม และขอเรียกร้องให้ยุติการทำลายชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในทันที

พวกเราหวังว่าการรวมตัวของพวกเราในครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่ก็เป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยกันหนุนใจ เสริมใจ และส่งใจให้กับพี่น้องของโลก ทุกเพศ ทุกวัย ทุกความเชื่อ ที่กำลังได้รับความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำลังประสบกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ขอให้พวกเหล่านั้นได้มีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข ดังเฉกเช่นพวกเรา ณ ที่แห่งนี้ด้วยเทอญ

เครือข่ายศาสนาเพื่อสันติ จ.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2557

ภาพเพิ่มเติม imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage  image

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร