องค์กรนานาชาติกว่า 100 องค์กร เรียกร้องให้อุตสาหกรรมสับปะรดร่วมแก้ไขปัญหากรณีคุกคามนักสิทธิแรงงาน

Wed, 12/03/2014 - 15:39 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีองค์กรทั้งด้านสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน  และองค์กรพัฒนาเอกชนเกือบ 100 แห่ง ร่วมกันส่งจดหมายไปยังสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เพื่อเรียกร้องให้ทางสมาคมและสมาชิกของสมาคม ผลักดันให้บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ถอนฟ้องกรณีที่บริษัทต่อต้านนักวิจัยด้านสิทธิแรงงานนายอานดี้ ฮอลล์

การลงนามของพวกเราทุกองค์กรนั้น มาจากผู้แทน 20 ประเทศ และองค์กรระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) European  Coalition for Corporate (ECCJ) หรือ Human Rights Watch ในจดหมายเราขอร้องไปยังสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยให้ปลดประธานกรรมการของบริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด นายวิรัตน์ ปิยะพรไพบูย์ ผู้เป็นประธานสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย และให้ถอนการเป็นสมาชิกของบริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดอีกด้วยหากทางบริษัทยังปฏิเสธที่จะไม่ถอนฟ้อง

บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ฟ้องดำเนินคดีทางอาญาต่อนายอานดี้ ฮอลล์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013 ภายหลังที่นายอานดี้ ฮอลล์น าเสนอรายงานผลงานวิจัย ภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฟินแลนด์ ที่มีชื่อว่า ฟินวอช ผลจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า “สินค้าราคาถูกมีราคาที่ต้องจ่ายสูง” โดยการรวบรวมการสัมภาษณ์คนงานที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงงานเด็ก แรงงานได้รับค่าแรงที่ต่ำ การยึดเอกสารการเดินทางและเอกสารการทำงานต่างๆของแรงงานข้ามชาติ ความล้มเหลวในการจัดระบบเรื่องการลาป่วยของคนงาน วันหยุด และการลาพักร้อน

นายฮอลล์ เป็นชาวอังกฤษ ที่กำลังเผชิญอยู่กับการดำเนินคดี รวมทั้งสิ้น 3 คดี  เป็นคดีหมิ่นประมาททางแพ่งหนึ่งคดีและคดีอาญาสองคดีที่ว่าด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ในคดีอาญา หากศาลพิพากษาว่า อานดี้ ฮอลล์มีความผิดจริงโทษสูงสุดที่อาจจะได้รับ คือ จ าคุก 7 ปี โดยบริษัทฯ ได้ฟ้องศาลในทางแพ่งฐานหมิ่นประมาทเพื่อเรียกค่าเสีย หาย 300 ล้านบาท และขบวนการไต่สวนจะเริ่มต้นที่เดือนกันยายน 2557 กรณีการต่อต้านนายฮอลล์นี้ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายไปยังแรงงานองค์กรต่างๆด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความสนใจจากสื่อต่างชาติ

การขมขู่นักสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นนายอานดี้ ฮอลล์ ผู้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ที่มีการโจมตีสิทธิแรงงานและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กล่าวโดย Abby McGill ผู้อำนวยการด้านการรณรงค์ จาก International Labor Rights Forum สิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถเห็นได้ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2557 (TIP) แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยและอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันโดยไม่รับฟังคำวิภาควิจารณ์และปกปิดการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจากแรงงานข้ามชาติ มากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

Frances O’Grady เลขาธิการของ สภาแรงงานแห่งอังกฤษ ที่เป็นผู้แทนของคนงานกว่า 6 ล้านคนที่มาจากประเทศบ้านเกิดของนายอานดี้ ฮอลล์ กล่าวว่า “กลุ่มคนงานที่ถูกมองว่าไร้ค่าต้องการคนอย่างนายอานดี้ ฮอลล์” การทำงานกับสหภาพแรงงานในประเทศไทยแลในนานาประเทศ เพื่อที่ลุกขึ้นต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆและการถูกขมเหง พวกเราจะต้องเป็นอิสรภาพจากการถูกขมขู่ละการเป็นเหยื่อ เพื่อที่จะทำให้พวกเราสามารถปกป้องพี่น้องจากความโลภของบริษัทและความเฉื่อยชาของรัฐบาล การโจมตีพี่น้องของเราเพียงหนึ่งคน ก็เหมือนทำร้ายพวกเราทุกคน

“พวกเราเป็นคนงาน พวกเรามีความสามัคคี” พวกเราจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิต่างๆสำหรับพี่น้องแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งบุคคลต่างๆที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของคนงาน กล่าวโดยนายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ประเทศไทย

กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้รับแรงกดดันอย่างหนักต่อสถานการณ์ด้านแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยถูกลดระดับให้ไปอยู่ใน Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งถึงเป็นระดับที่ต่ำที่สุด

สามารถดูสำเนาจดหมาย และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องผลการตอบรับจากสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย เข้าไปติดตามได้ที่ http://business-humanrights.org/en/appeal-to-thai-pineapple-industry-association-urge-natural-fruit-drop-cases-against-researcher-activist-andy-hall.

หากต้องการจะดูคดีที่ต่อต้านนายอานดี้ ฮอลล์ ติดตามได้ที่ www.andyhall.wordpress.com

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร