คชก.เร่งแก้ปัญหากระจายลำไย จัดเทศกาลลำไยคืนความสุข ยันราคากลางAAโลละ 14.39 บาท

Wed, 12/03/2014 - 19:32 -- ประชาธรรม

วันนี้(30 ก.ค. 57) เวลา 15.00 น. นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพ.อ.โกศล ประทุมชาติ รอง.ผบ.มทบ.33 เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)ระดับจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกและผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสร ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก กรณีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากอำเภอสารภี อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อ คสช. แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ที่มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้ร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกร ซึ่งจังหวัดมีประกาศรับจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยปีนี้สำนักงานการค้าภายใน ได้กำหนดไว้หากผู้ค้ามีการตั้งราคารับซื้อลำไยสดเกรด AAตามราคากลางที่กิโลกรัมละ 14.39 บาท ทางจังหวัดจะไม่แทรกแซงราคา แต่หากรับซื้อต่ำกว่านี้จึงจะเข้าไปใช้มาตรการแทรกแซง

ตัวแทนสำนักงานการค้าภายในกล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้ม การขับเคลื่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยคล่องตัวมากนัก ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในทุกช่องทางไปพร้อมกัน เห็นได้ชัดว่าทางคชก.และทางกองทัพช่วยกันแก้ไขปัญหาและเป็นการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน แต่ต้องขอให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ต้องกระจายลำไยสดให้มากขึ้น เชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปสถานการณ์ปัญหาลำไยจะดีมากขึ้น

ตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังกังวลปัญหาหนี้สินค้างชำระ ทางธกส.ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ทางเกษตรกรยังค้างชำระหนี้อยู่ ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่ปี2553 จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และไม่สามารถอนุมัติให้เงินกู้ได้เนื่องจากเป็นสภาวะเร่งด่วน ทั้งนี้กรณีเกษตรกรผู้ชำระหนี้ได้ตามปกติก็สามารถกู้เงินต่อได้ตามปกติเช่นกัน

เบื้องต้นในที่ประชุมแก้ปัญหาผลิตผล โดยมีเป้าหมายกระจายลำไยสดภายในจังหวัด 1,000 ตัน กระจายลำไยสดต่างจังหวัดอีก 5,300 ตัน โดยเป็นการกระจายในส่วนของภาระเร่งด่วนจำนวน 1,400 ตัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธกส. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมดำเนินการในจำนวน 1,000 ตัน เรื่องบริหารจัดการเรื่องคุณภาพ การกระจายผลผลิต การขนส่ง และการเงินทั้งหมด จะให้สกต.เป็นผู้ดำเนินการ

นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับว่าขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกระจายลำไยไปในพื้นที่ต่างๆ หรือส่งเสริมการบริโภคลำไยเป็นต้น รวมถึงการจัดงาน “เทศกาลลำไยเชียงใหม่ปี 2557 เชียงใหม่” โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 57นี้ที่ข่วงประตูท่าแพ .

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร