เกษตรกรผู้ปลูกลำไยร้องคสช.แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

Wed, 12/03/2014 - 19:34 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 28ก.ค.57 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจากอำเภอสารภี อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือต่อ คสช. แก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ที่มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพันโทพิสิฐ จงวัฒนาไพศาล รองหัวหน้าส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รับเรื่องจากนายบุญมา สมใจ กำนันตำบลหนองแฝก สารภี ทั้งนี้นายบุญมากล่าวว่า ขอให้ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากขณะนี้ลำไยได้ออกผลผลิตมากทีสุดในรอบหลายปี โดยผลผลิตที่ออกมาระหว่างวันที่ 1-27กรกฎาคม 2557 เกรด AA กิโลกรัมละ 18 บาท เกรด A กิโลกรัมละ 8 บาท โดยช่วงที่ลำไยออกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม คาดว่าราคาช่วงนั้นจะตกต่ำอย่างมาก จึงร้องขอให้ คสช.ลงมาควบคุมราคา และส่งทหารไปดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้พันโทพิสิฐ จงวัฒนาไพศาล รองหัวหน้าส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 33 รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว 

ขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ส่งหนังสือไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการปฏิบัติในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ ภายหลังราคาลำไยอยู่ในสภาวะตกต่ำมาตลอดและมีแนวโน้มราคาจะตกต่ำอีก โดยระบุว่า ขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยปฏิบัติดังนี้ 1. ชะลอการเก็บเกี่ยวลำไยสองถึงสามวัน โดยเฉพาะวันที่26และ27 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดภาวะลำไยขาดตลาด และสามารถดึงราคาลำไยให้สูงขึ้น 2. หากไม่สามารถชะลอการเก็บเกี่ยวได้ ขอให้เกษตรกรตัดและเก็บลำไยคุณภาพเพื่อขายตลาดต่างประเทศซึ่งให้ราคาดีกว่า.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร