‘ดำหัวคนเฒ่า #เยาวชนก็เช่นกัน’ เมื่อผู้อาวุโสดำหัวขอขมาเยาวชน

Sat, 04/11/2015 - 18:00 -- ประชาธรรม

เชียงใหม่/กลุ่มพลเมืองเสมอกันจัดกิจกรรม “ดำหัวคนเฒ่า #เยาวชนก็เช่นกัน” กลุ่มอาจารย์และประชาชนอาวุโสนำโดยอ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ร่วมกันดำหัวนักศึกษาและเยาวชนที่ถูกคุกคามจากรัฐบาลทหารสืบเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติ  ทั้งนี้ มีการจัดงานคู่ขนานในวันและเวลาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ด้วย

ในวันที่ 11 เมษายน เมื่อเวลา 16.00-18.00 ที่วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชาชนที่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มพลเมืองเสมอกัน” ได้จัดกิจกรรม “ดำหัวคนเฒ่า #เยาวชนก็เช่นกัน” ขึ้น  ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อ.อานันท์ กาญจนพันธุ์ อ.ยศ สันตสมบัติ อ. ชัชวาล ปุญปัน อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง อ. ชำนาญ จันทร์เรือง อ.วัฒนา สุกัณศีล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในเชียงใหม่และภาคเหนือ กรุงเทพฯ ภาคอีสานและภาคใต้ ตลอดจนนักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับ อาทิเช่น พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพหรือพ่อน้องเฌอ อานนท์ นำภา ฯลฯ รวมทั้งประชาชนที่สนใจได้รับทราบข่าวอีกจำนวนมาก รวมประมาณ 100 คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีของวงสุดสะแนน การแสดงละครสั้นเรื่อง “คอย???”  จากนั้น อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ในฐานะตัวแทนฝ่ายผู้อาวุโสได้อ่านแถลงการณ์ขอขมาต่อเยาวชนของชาติ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “คนรุ่นเราคงไร้สติปัญญา ไร้จิตใจอันกล้าแกร่งพอจะรับมรดกประชาธิปไตยของคณะราษฎรและ 14 ตุลา เพื่อสืบทอดความดีงามของประชาธิปไตยแก่ท่านได้....พวกเราจึงใครขอขมาต่อความผิดพลาด ความอ่อนแอและความโง่เขลา....ด้วยความหวังว่าจะได้รับอโหสิกรรมจากพวกท่านซึ่งต้องรับผิดชอบต่อมรดกที่ไร้ค่าชิ้นนี้”

จากนั้น อ.นิธินำคณาจารย์และประชาชนร่วมกันรดน้ำดำหัวตัวแทนเยาวชน ฝ่ายเยาวชนได้อ่านแถลงการณ์ตอบกลับ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมกันร้องเพลง “บทเพลงแห่งสามัญชน” และต่างแยกย้ายกันกลับโดยสงบ

ภายในงานมีการแจกแถลงการณ์ของฝ่ายผู้อาวุโสและฝ่ายเยาวชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ลงชื่อไว้

งานกิจกรรมครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าจากเพจ “พลเมืองเสมอกัน” (https://www.facebook.com/wetheequalcitizen) โดยมีการออกคลิปไวรัลล่วงหน้า สร้างกระแสความสนใจเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งในวันและเวลาเดียวกัน ยังมีการจัดงานคู่ขนานกันที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วย

อนึ่ง ประเพณีรดน้ำดำหัวดั้งเดิมของภาคเหนือ เยาวชนจะเป็นฝ่ายดำหัวผู้ใหญ่และขอขมาลาโทษในสิ่งที่กระทำผิดไป  แต่ในกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองเสมอกันได้พลิกกลับประเพณีดั้งเดิมเป็นตรงกันข้าม โดยมุ่งหมายจะเสนอนัยยะถึงความเสมอภาคในหมู่พลเมืองผู้รักประชาธิปไตย และความสำนึกเสียใจของคนรุ่นอาวุโสที่ไม่อาจผลักดันบ้านเมืองให้พัฒนาไปข้างหน้า จนกลายเป็นภาระคนรุ่นหลังที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกอบกู้ประชาธิปไตยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดการจัดการงานครั้งมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทั้งในเครื่องแบบ และนอกนอกเครื่องแบบกว่า 20 นาย เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการขัดขวางระหว่างการกิจกรรมแต่อย่างใด ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมครั้งนี้ไปพูดคุยในภายหลัง.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร