เขตเศรษฐกิจพิเศษตากพ่นพิษ คนแม่สอดรักษ์ถิ่นยื่น 5 ข้อเสนอ จี้พิสูจน์สิทธิในที่ดินก่อนรังวัด

Thu, 10/15/2015 - 23:13 -- ประชาธรรม

วันนี้ 15 ตุลาคม 2558 กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น จากหมู่ 4 และหมู่ 7 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพจัดเวทีพูดคุยความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษตากที่ทางรัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่ขณะนี้ โดยมีตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาด ซึ่งเป็นพื้นที่ในประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังการประกาศคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามารังวัดที่ดินในบ้านวังตะเคียนหมู่ 4 โดยไม่ให้ข้อมูลกับชาวบ้านอย่างชัดเจน ชาวบ้านจึงคัดค้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้ทราบในภายหลังว่ามีการประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าวเพื่อเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าถาวร และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่เคยมีการทำประชาคมหรือแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นจึงเริ่มหารือและยื่นหนังสือถึงองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการชะลอโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และเปิดให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมให้หน่วยงานรัฐชี้แจงข้อมูลอย่างโปร่งใส

สำหรับข้อเสนอของกลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นมีดังนี้ 1. ให้มีการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์และข้อเท็จจริงในการครอบครองที่ดินก่อนการรังวัดที่ดิน

2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

3. การให้ข้อมูลของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส

4. หยุดคุกคามข่มขู่ผู้นำและประชาชนที่เดือดร้อน

5. การเรียกร้องความเป็นธรรมถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนกระทำได้ ชาวบ้านจึงขอเรียกร้องให้คืนที่ดินให้กับชาวบ้าน.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร