กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นยื่นหนังสือค้านสร้างด่านศุลกากรใหม่ในพื้นที่ท่าสายลวด

Tue, 10/20/2015 - 12:33 -- ประชาธรรม

20 ต.ค.58 กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร โดยยื่นผ่านนายด่านศุลกากรแม่สอด ขอคัดค้านการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด ชี้กระทบต่อชุมชน ทั้งสูญเสียที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน วิถีชีวิต และพื้นที่ป่าช้าของชุมชน

สำหรับด่านศุลกากรดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอแม่สอด นอกเหนือจากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2, การตัดถนนสายใหม่ 4 เลน เชื่อมจากสะพานมิตรภาพแห่งใหม่, การก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม และการทำบ่อน้ำดิบเพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้ทางคสช.ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 ออกคําสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 17/2558 เพิกถอนป่าสงวน ป่าถาวร ที่ดินสาธารณประโยชน์ใน ต.ท่าสายลวด เพื่อนำพื้นที่ไปดำเนินตามโครงการต่างๆ ดังกล่าว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนั้น ทางกรมศุลกากรได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้-ส.ป.ก. จำนวน 319 ไร่ เพื่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ ใกล้กับสะพานมิตรภาพฯ ที่กำลังก่อสร้าง แต่พื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับเขตที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชนชาวบ้านวังตะเคียนหมู่ 4 และ หมู่ 7 ของตำบลท่าสายลวด

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. และ 9 ต.ค.58 ชาวบ้านวังตะเคียนหมู่ 4 และหมู่ 7 ได้มีมติในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างด่านศุลกากรในพื้นที่นี้ โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียงทั้งตำบลท่าสายลวด ทั้งในเรื่องการสูญเสียที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน สูญเสียพื้นที่ป่าช้าของชุมชน และสูญเสียวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชน

หนังสือที่กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่นยื่นต่ออธิบดีกรมศุลกากร ได้เรียกร้องให้ดำเนินการตามความเห็นของชาวบ้านจากเวทีประชาคม ขอให้ย้ายแผนการสร้างด่านศุลกากรไปยังพื้นที่อื่น ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และขอให้นายด่านศุลกากรเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นสำคัญ โดยยึดหลักความเป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

นอกจากนั้น กลุ่มคนรักษ์แม่สอดรักษ์ถิ่นยังได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอแม่สอด เพื่อยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยยื่นผ่านปลัดจังหวัดตาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดการคุกคามข่มขู่ หรือปฏิบัติการใดๆ ที่จะสร้างความวิตกกังวล หวาดกลัว เดือดร้อน และความขัดแย้งให้กับประชาชน ภายหลังกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตาม และคุกคามหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร