นักวิชาการทั่วโลกเรียกร้องหน่วยงานด้านความมั่งคงถอนข้อกล่าวหา-ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ

Fri, 08/18/2017 - 18:18 -- ประชาธรรม

นักวิชาการผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ทั่วโลก 291 คน ลงนามเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และหน่วยงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่ถอนข้อกล่าวหา 2 นักวิชาการ  2 นักศึกษา และ 1นักกิจกรรมปัญญาชนสาธารณะ และหยุดสร้างบรรยากาศความกลัวคุกคามเสรีภาพทางวิชาการและการแสดงความเห็นทางการเมือง

การลงรายชื่อดังกล่าวนำเสนอผ่านเว็บไซต์เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง หรือ Scholars at Risk หรือ SAR ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ก รวบรวมและเผยแพร่ข้อเรียกร้องผ่านงานเขียน Drop charges against peaceful conference attendees เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมทีผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น และออกแถลงการณ์จากผู้เข้าร่วมการประชุมไทยศึกษาเรียกร้องให้ยกเลิกหมายเรียกและข้อกล่าวหานักวิชาการ นักศึกษา และปัญญาชนสาธารณะที่แสดงความเห็นทางการเมืองในการประชุมไทยศึกษาที่ผ่านมา ในวันที่ 18 (วานนี้)

สำหรับเนื้อหาของแถลงการณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีดังนี้

แถลงการณ์จากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13
เรื่องการออกหมายเรียกให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมบางส่วนรับทราบข้อกล่าวหา

ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้ลงชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้รู้สึกตระหนกและผิดหวังกับการแจ้งข้อกล่าวหาของพันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ นางภัควดี วีระพาสพงษ์ นายชัยพงษ์ สำเนียง นายนลธวัช มะชัย และนายธีรมล บัวงาม ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 3/2558 สั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และบทลงโทษผู้ที่ละเมิดประกาศคำสั่งนี้อาจหมายถึงการจำคุก 6 เดือน

การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาเป็นเวทีการประชุมทางวิชาการนานาชาติรายการหลัก ที่มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนอภิปรายเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย การประชุมนี้จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 การประชุมนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ และนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 1,224 คน ทว่าอย่างเดียวที่ทำให้การประชุมมีความเสียหายคือการปรากฏตัวของเจาหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งในและนอกเครื่องแบบ ก่อให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวระหว่างการประชุม

การที่เจ้าหน้าที่ฝายความมั่นคงได้สร้างบรรยากาศความหวาดกลัวในงานประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 และงานวิชาการโดยทั่วไปถือเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่ง ประเทศไทยเป็นภาคี และยังถือว่าไม่ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม อันเป็นการให้หลักประกันเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ

เราจึงขอเรียกร้องรัฐบาลทหารของประเทศไทยดังนี้
1. ยกเลิกหมายเรียกและการแจ้งข้อกล่าวหาต่อ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ นางภัควดี วีระพาสพงษ์ นายชัยพงษ์ สำเนียง นายนลธวัช มะชัย และนายธีรมล บัวงาม

2. ยุติการสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวต่ออาจารย์และนักศึกษาในการทำงาน การดำเนินกิจกรรม การเรียนการสอน การวิจัย การอภิปรายและถกเถียงในที่สาธารณะ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา

3. ยุติการควบคุมการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและเปิดเผยในเรื่องต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนในวงกว้างตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้กับนานาชาติ

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลงชื่อโดยผู้เข้าร่วมประชุม 291 คน (ตามรายชื่อด้านล่าง)

 

Statement by participants at the 13th International Conference on Thai Studies on the Summons and accusations against fellow participants 

We the undersigned express our alarm and dismay at the Summons issued by Col Suebsakul Buarawong, deputy commander of the 33rd Military Circle in Chiang Mai, to Dr Chayan Vaddhanaphuti, Pakawadee Veerapatpong, Chaipong Samnieng, Nontawat Machai, and Thiramon Bua-ngam. They are accused of violating the National Council for Peace and 
Order (NCPO) chief's Order No.3/2015, Thailand’s military regime's ban on political gatherings of five or more persons. Conviction on the charges issued against these five scholars carries a potential six months in prison. 

The International Conference on Thai Studies is the main international scholarly forum for presentation and discussion of research on Thailand. It has been held every three years since 1981, hosted by universities in Thailand, Australia, China, India, the Netherlands, the United Kingdom and the United States. In July 2017 the conference was hosted by Chiang Mai University and achieved a record turnout of 1224 participants. The conference was a resounding success. It was marred only by the intimidating presence of uniformed and non- uniformed security personnel. 

The intimidating presence of security personnel at ICTS13 and more generally at scholarly events is in direct contravention of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Thailand is a party. It also contravenes the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which Thailand has also signed, and which guarantees academic freedom. 

We call on the military government of Thailand to: 

1. Immediately withdraw the summons and implied charges against Dr Chayan Vaddhanaphuti, Ms Pakawadee Veerapatpong, Mr Chaipong Samnieng, Mr Nontawat Machai, and Mr Thiramon Bua-ngam. 
2. Cease forthwith the intimidation of academics and students in their conduct of 
scholarly teaching, research, public discussion and debate, on- and off-campus. 
3. Cease the restriction of free and open discussion on pressing issues of concern to the 
wider Thai public, in line with Thailand’s international commitments. 

Dated Friday 18 August 

Signed by 291 ICTS13 participants 


1 Dr Aarti Kawlra Indian Madras Institute of Development Studies
2 Assistant Professor Dr. Achariya Choowonglert Thai Faculty of Social Sciences, Naresuan University
3 Mr Akanit Horatanakun Thai McGill University
4 Dr. Akarin Pongpandecha Thai Architectural Heritage Management and Tourism
5 Professor Akiko Iijima Japanese Tenri University
6 Mr Akkanut Wantanasombut Thai RCSD Chiang Mai University
7 Assistant Professor Akkharaphong Khamkhun Thai Pridi Banomyong International College
8 Mr Alejandro Huete US Chiang Mai University
9 Mr Alongkorn Jitnukul Thai Department of Sociology and Anthropology
10 Ms Amata Jantarangsee Thai Kasetsart University
11 Dr. Amporn Marddent Thai Walailak University
12 Assistant Professor Dr. Amporn Jirattikorn Thai Chiang Mai University
13 Professor Dr. Anan Ganjanapan Thai Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
14 Assistant Professor Dr. Andrew Johnson US Princeton University
15 Dr. Andrew Turton British Emeritus Reader
16 Mr Anthony Irwin US University of Wisconsin-Madison
17 Assistant Professor Dr. Anusorn Unno Thai Thammasat University
18 Mr Apichatpong Weerasethakul Thai Kick the Machine Films Co., Ltd
19 Assistant Professor Dr. Aranya Siriphon Thai Chiang Mai University
20 Dr. Ariya Svetamra Thai Department of Women's Studies
21 Mr Arjin Thongyuukong Thai Thammasat University
22 Dr. Arratee Ayuttacorn Thai Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
23 Assistant Professor Dr. Arunee Santhitiwanich Thai Faculty of Political Science
24 Professor Dr. Attachak Sattayanurak Thai Chiang Mai University
25 Dr Benjaporn Deekhuntod Thai Independent Scholar
26 Dr. Benjawan Narasaj Thai Khon Kaen University
27 Assistant Professor Dr. Bhubate Samutachak Thai Mahidol University
28 Ms Bidisha Borah Indian Dibrugarh University
29 Mr Bisma Putra Sampurna Indonesian Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
30 Dr. Boonlert Visetpricha Thai Thammasat University
31 Ms Bronwyn Isaacs Australian Harvard University
32 Mr Bundit Grivijitr Thai prince of Songkhla University, Pattani
33 Associate Professor Buapun Promphakping Thai Khon Kaen University
34 Ms Busarin Lertchavalitsakul Thai Faculty of Social Sciences, Naresuan University
35 Dr. Carl Middleton British Chulalongkorn University
36 Ms Cassie Defillipo US University of Melbourne
37 Dr Chainarong Sretthachau Thai Mahasarakham University
38 Associate Professor Chaiyan Rajchagool Thai University of Phayao
39 Ms Chalinee Sonphlay Thai Faculty of Political Science, Thammasat University
40 Dr. Chalita Bundhuwong Thai Kasetsart University
41 Dr. Chandra Kanta Phukan Indian Ban-Ok-Pup-Lik-Mioung-Tai
42 Ms Chanjittra Chanorn Thai Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
43 Associate Professor Chantana Banpasirichote Wungaeo Thai Department of Government, Chulalongkorn Univ
44 Dr. Chaya Vaddhanaphuti Thai Chiang Mai University
45 Chayapat Wareenil Thai Institute of East Asian studies, Thammasat University
46 Ms Cholnapa Anukul Thai Center of Just Society Network
47 Mr Chow Kensan Tunkhang Indian University of Calcutta
48 Dr. Chris Baker British Independent Scholar
49 Dr. Christopher Buckley British Wolfson College, Oxford
50 Mr Chupinit Kesmanee Thai Retired Lecturer
51 Assistant Professor Dr. Chusak Wittayapak Thai Chiang Mai University
52 Associate Professor Coeli Barry US Mahidol University
53 Professor Craig Reynolds Australian Australian National University
54 Assistant Professor Dr. Damrongphon Inchan Thai Silpakorn University
55 Ms Darunee Singphongphrai Thai Chiang Mai University
56 Mr Daniel Hayward British Chiang Mai University
57 Mr David Sims British Ubon Ratchathani University
58 Ms Dawn Rooney US Independent Scholar
59 Professor Deborah Tooker US Le Moyne College
60 Mr Din Buadaeng Thai Paris-Diderot University
61 Professor Duncan Mccargo British SUniversity of Leeds
62 Mr Edoardo Siani Italian SOAS, University of London
63 Ms Elizabeth Hinton Australian Retired
64 Dr. Erick White US University of Michigan
65 Associate Professor Erik Kuhonta Philippine Department of Political Science, McGill University
66 Ms Fasiri Ahn Thai Chiang Mai University
67 Ms Genevieve Gebhart US Electronic Frontier Foundation
68 Professor He Ming Chinese Yunnan University
69 Mr Henrik Kloppenborg M๘ller Danish Lund University
70 Dr. Hironmoni Borgohain Gogoi Indian Namrup College, Dibrugarh University
71 Dr. Irene Stengs Dutch Meertens Institute
72 Dr. Jaggapan Cadchumsang Thai Faculty of Humanities and Social Sciences,
73 Mr Jakkrawut Thuwaratkeeree Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
74 Assistant Professor Dr. Jakkrit Sangkhamanee Thai Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
75 Mr James Wise Australian Unaffiliated
76 Dr. Janit Feangfu Thai Chiang Mai University
77 Associate Professor Jaran Cosananand Thai Ramkhamhaeng University
78 Mr Jedsarid Sangkapan Thai Prince of Songkhla University, Pattani
79 Ph. D. Candidate Jie Jin Chinese Peking University
80 Ms Jiraporn Laocharoenwong Thai University of Amsterdam
81 Dr John Draper British Khon Kaen University
82 Professor John Marston US El Colegio de M้xico
83 Professor Jonathan Rigg British National University of Singapore
84 Assistant Professor Dr. Juthamas Tangsantikul Thai Chulalongkorn University
85 Ms Kaeota Chantranuson Thai Khon Kaen University
86 Assistant Professor Dr. Kanjana Thepboriruk Thai Northern Illinois University
87 Associate Professor Dr. Kanokwan Manorom Thai Ubon Ratchathani University
88 PhD Student Karin Hongsaton Zackari Swedish Lund University
89 Ms Kasamapom Saengsuvahon Thai Thammasat University
90 Professor Katherine Bowie US University of Wisconsin-Madison
91 Dr. Katja Rangsivek German
92 Dr. Katsuyuki Takahashi Japanese Naresuan University
93 Dr. Kazue Takamura Japanese McGill University
94 Associate Professor Kazuo Fukuura Japanese Toin University of Yokohama
95 Dr Keith Barney Canadian Australian National University
96 Assistant Professor Dr. Kettawa Boonpakarn Thai Prince of Songkla University
97 Ms Kingkorn Narintarakul Thai BIOTHAI Foundation
98 Dr Kojo Opoko Aidoo Ghanaian University of Ghana
99 Ms Kunthida Rungruengkiat Thai King Mongkut's University of Technology Thonburi
100 Assistant Professor Kwanchewan Buadaeng Thai Faculty of Social Sciences
101 Mr La Ring Myanmar Enlightened Myanmar Reearch
102 Dr. Lalita Hanwong Thai Kasetsart University
103 Southeast Asian & Hmong La rSrtyudies Bibliographer Ashmun US University of Wisconsin-Madison
104 Dr. Leslie Woodhouse US University of San Francisco
105 Professor Long Xiaoyan Chinese Yunnan University
106 Dr. Mala Sathian Malaysian University of Malaya
107 Dr. Malee Sitthikriengkrai Thai Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
108 Dr. Malinee Khumsupa Thai Chiang Mai University
109 Ms Maliwan Senawong Thai Chiang Mai University
110 Mr Mana Nakham Thai Khon Kaen University
111 Professor Dr. Masao Ayabe Japanese Tokyo Metropolitan University
112 Dr. Masayuki Nishida Japanese Chiang Mai University
113 Ms Megan Youdelis Canadian York University
114 Dr. Micah Morton US Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
115 Professor Michael Herzfeld British Department of Anthropology, Harvard University
116 Professor Mike Hulme British Kings College London
117 Ms Ming Li Yong Singaporean The University of Sydney
118 Dr Mohomodou Houssouba Malian University of Basel
119 Mr Monchai Phongsiri Thai Khon Kaen University
120 Assistant Professor Dr. Montri Kunphoommarl Thai Naresuan University
121 Mr Naly Pilorge Cambodian CambLeagueForPromotion&DefenseofHumanRights
122 Professor Nancy Eberhardt US Knox College
123 Dr. Nannaphat Saenghong Thai Chiang Mai University
124 Ms Nanta Benjasilarak Thai Prachatham
125 Mr Napak Serirak Thai Prince of Songkla University
126 Mr Napath Narangsiya Thai Chulalongkorn University
127 Assistant Professor Dr. Naruemon Thabchumpon Thai Chulalongkorn University
128 Dr. Narumon Arunotai Thai Social Research Institute
129 Dr. Narut Wasinpiyamongkhon Thai Ubon Ratchathani University
130 Dr. Nathan Porath British CESD Chiang Mai University
131 Mr Natthaphan Saengthap Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
132 Mr Niabdulghafar Tohming Thai Focus on the Global South
133 Ms Nicha Rakpanichmanee Thai Vermont Law School
134 Professor Dr. Nicola Tannenbaum US Lehigh University
135 Ms Nilobol Phuraya Thai Sakon Nakhon Rajabhat University
136 Dr. Nirun Pitakwatchara Thai Ubonratchatnani university
137 Associate Professor Dr. Niti Pawakapan Thai Chulalongkorn University
138 Nobuko Koya Japanese Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa
139 Associate Professor Nongyao Nawarat Thai Chiangmai University
140 Assistant Professor Noppanun Wannathepsakul Thai Social Research Institute, Chulalongkorn University
141 Dr Nuthamon Kongcharoen Thai Chiang Mai University
142 Mr Oliver Raendchen German SEACOM Southeast Asia Communication Center
143 Dr. Olivier Evrard French Institut de Recherche pour le D้veloppement (IRD)
144 Assistant Professor Dr. Ora-Orn Poocharoen Thai Chiang Mai University
145 Ms Orapan Pratomlek Thai Center for Social Development Studies
146 Assistant Professor Dr. Pad Lavankura Thai Ramkhamhaeng University
147 Mr Paiboon Hengsuwan Thai Chiang Mai University
148 Assistant Prof Dr Pamari Surakiat Thai Prince of Songkhla University, Pattani
149 Lecturer Panadda Boonyasaranai Thai Faculty of Humanities, Chiang Mai University
150 Ms Panarat Anamwathana Thai University of Oxford
151 Assistant Professor Pandit Chanrochanakit Thai Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
152 Ms Pannawadee Srikhao Thai Sakon Nakhon Rajabhat University
153 Ms Paranat Suksut Thai Ministry of Public Health
154 Mr Pasit Wongngamdee Thai Ubon Ratchathani University
155 Professor Pasuk Phongpaichit Thai Chulalongkorn University
156 Dr. Pataya Ruenkaew Thai Independent researcher
157 Ms Patchanee Kumnak Thai Good Electronics Network
158 Ms Patcharin Raksat Thai Thailand Research Fund
159 Dr. Patcharin Lapanun Thai Khon Kaen University
160 Ms Patporn Phootong Thai Filmmaker
161 Dr. Patrick Jory Australian University of Queensland
162 Ms Pattarat Phantprasit Thai Thaksin University
163 Professor Paul Chambers US Naresuan University
164 Associate Professor Paul T. Cohen Australian Macquarie University
165 Dr. Pawaluk Suraswadi Thai Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
166 Dr. Pensupa Sukkata Thai Chiang Mai University
167 Professor Peter Jackson Australian Australian National University
168 Associate Professor Peter Vail US National University of Singapore
169 Dr. Peter Bell US State University of New York, Purchase, NY
170 Dr. Peter Quinn Australian Australian National University
171 Phailin Thongthammachat Thai Faculty of Architecture, Chiang Mai University
172 Professor Philip Hirsch Australian University of Sydney
173 Dr Philippe Peycam French International Institute for Asian Studies
174 Mr Phurinat Chotiwan Thai Kamphaeng Phet Rajabhat University
175 Ms Pianporn Deetes Thai International Rivers
176 Dr. Pinai Sirikiatikul Thai Faculty of Architecture, Silpakorn University
177 Assistant Professor Dr. Pinwadee Srisupan Thai Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
178 Assistant Professor Pinyapan Potjanalawan Thai Lampang Rajabhat University
179 Mr Pisith Nasee Thai Chiang Mai University
180 Assistant Professor Dr. Pitch Pongsawat Thai Chulalongkorn University
181 Mr Piya Kerdlap US Independent
182 Dr. Piyaboot Sumettikoon Thai Chiang Mai University
183 Dr. Ploykaew Porananond Thai Chiang Mai University
184 Associate Professor Dr. Ploysri Porananond Thai Research Administration Center
185 Ms Pongtip Thiengburanathum Thai Chiang Mai University
186 Mr Por Boonpornprasert Thai Chiang Mai University
187 Associate Professor Dr. Pornpan Khemakunasai Thai Thaksin University
188 Dr Prachatip Kata Thai Society and Health Institute, Ministry of Public Health
189 Professor Pradip Kumar Gogoi Indian Dibrugarh University
190 Assistant Professor Dr. Prajak Kongkirati Thai Thammasat university
191 Ph. D. Student Pran Jintrawet Thai Waseda University
192 Associate Professor Prapart Pintobtang Thai Social Research Institute, Chulalongkorn University
193 Dr. Prasert Rangkla Thai Thammasat University
194 Assistant Professor Dr. Prasit Wangpakapattanawong Thai
195 Mr Prasit Boonpan Thai Southern Peasants' Federation of Thailand
196 Dr. Prasit Leepreecha Thai Chiang Mai University
197 Ms Preeda Panmuang Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
198 Ms Pruksapan Bantawtook Thai Ubon Ratchathani University
199 Associate Professor Puangthong Pawakapan Thai Chulalongkorn University
200 Assistant Prof Puttapon Mongkolworawan Thai Ramkhamhaeng University
201 Professor Rachel Harrison British School of Oriental & African Studies
202 Mr Rachod Satrawut Thai Prince of Songkhla University, Pattani
203 Dr. Rakhee Kalita Moral Indian Cotton College ( State University)
204 Assistant Professor Dr. Ram Prasansak Thai Ubon Ratchathani University
205 Dr. Rapin Quinn Thai Australian Catholic University
206 Ms Rawitawan Sophonpanich Thai University of Hawai'I at Manoa
207 Associate Professor Dr. Rawiwan Oranratmanee Thai Faculty of Architecture Chiang Mai University
208 Ms Rebeca Leonard British Freelance researcher
209 Associate Professor Dr. Reena Marwah Indian Centre for Study of Developing Societies
210 Dr. Robert Farnan Canadian Chiang Mai University
211 Dr. Roger Casas Spanish Austrian Academy of Sciences
212 Professor Ryoko Nishii Japanese Res Inst for Languages and Cultures of Asia and Africa
213 Dr Saichol Sattayanurak Thai Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
214 Dr. Saipin Suputtamongkol Thai Thammasat university
215 Dr. Sakkarin Na Nan Thai Rajamangala University of Technology Lanna Nan
216 Dr. Saowanee Alexander Thai Ubon Ratchathani University
217 Ms Sarah Bishop Australian College of Law, Australian National University
218 Ms Sarah Rooney US Writer
219 Ms Sasithon Klomjit Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
220 Mr Saw Win Burmese REAM - Renewable Energy Association, Myanmar
221 Dr Sayamol Charoenratana Thai Chulalongkorn University
222 Associate Professor Dr. Senshu Yoshii Japanese National Institute of Technology, Miyakonojo College
223 Ms Shalmali Guttal Indian Focus on the Global South
224 Professor Shigeharu Tanabe Japanese Center for Ethnic Studies and Development
225 Mr Shintaro Hara Japanese Freelance
226 Ms Silpsupa Jaengsawang Thai Hamburg University
227 Mr Simon Rowedder German National University of Singapore
228 Dr. Sing Suwannakij Thai Chiangmai University
229 Dr Siya Uthai Thai Chiang Mai University
230 Dr. Soimart Rungmanee Thai Thammasat University
231 Dr. Somrak Chaisingkananont Thai Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
232 Mr Somrit Luechai Thai South East Asia Study Project, Thammasat University
233 Dr. Songsiri Putthongchai Thai Thammasat University
234 Ms Sophea Chrek Cambodian Focus on the Global South
235 Mr Stew Motta US CGIAR
236 Assistant Professor Suddan Wisudthiluck Thai Thammasat University
237 Dr. Sumintra Maklai Thai Chiang Mai University
238 Postgraduate student Sumonmarn Singha Thai Mahidol University
239 Assistant Professor Sunthorn Suksaranchit Thai University of Phayao
240 Dr. Surangrut Jumnianpol Thai Social Research Institute, Chulalongkorn University
241 Mr Suraphon Songruk Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
242 Dr. Surasom Krisnachuta Thai Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchatani University
243 Professor Surichai Wankaeo Thai Chulalongkorn University
244 Lecturer Suriya Smutkupt Thai RCSD, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
245 Professor Susan Darlington US Hampshire College
246 Associate Professor Dr. Takayoshi Maki Japanese Hiroshima University
247 Mr Tanai Ketwongkot Thai School of Political Science and Law
248 Dr. Tani Sebro US Miami University
249 Assistant Professor Taylor Easum US University of WIsconsin-Stevens Point
250 Mr Teeranet Chaisuwan * Thai Southern Peasant’s Federation of Thailand
251 Dr. Teeranoot Siriwittayakorn Thai Chiang Mai University
252 Mr Teerapatt Prapapyuenyong Thai Swinburne University of Technology
253 Professor Thak Chaloemtiarana Thai Cornell University
254 Dr. Thanavi Chotpradit Thai Silpakorn University
255 Professor Dr. Thanet Aphornsuvan Thai Thammasat University
256 Mr Thannapat Jarenpanit Thai Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok
257 Professor Dr Thidar Htwe Win Myanmar University of Mandalay
258 Dr. Thomas Hoy Irish Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
259 Mr Tinnaphop Sinsomboonthong Thai London School of Economics and Political Science (LSE)
260 Mr Tittaphan Vachananda Thai American University
261 Dr. Tubtim Tubtim Thai RCSD, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
262 Fellow and Senior LecturTeyrrell Haberkorn US Australian National University
263 Mr Uchen Cheangsen Thai School of Political and Laws
264 Professor Ukrist Pathmanand Thai Chulalongkorn University
265 Dr. Unaloam Chanrungmaneekul Thai Sukhothai Thammathirat Open University
266 Assistant Professor Vanessa Lamb US University of Melbourne
267 Dr. Veluree Metaveevinij Thai College of Innovation, Thammasat University
268 Ms Victoria Vorreiter US Chiang Mai University
269 Associate Professor Viengrat Nethipo Thai Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
270 Mr Viet Quan Ha Vietnamese Australian National University
271 Mr Visisya Pinthongvijaykul Thai Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok
272 Ms Vorawan Wannalak Thai School of Social Innovation, Mae Fah Luang University
273 Professor Walden Bello Philippine Focus on the Global South
274 Associate Professor Wang Yueping Chinese Yunnan University
275 Assistant Professor Wasan Panyagaew Thai Chiang Mai University
276 Dr Wasana La-Orngplew Thai Thammasat University
277 Mr Wichean Anprasert Thai Factulty of Social Sciences, Chiang Mai University
278 Ms Wilasinie Sopapol Thai Khon Kaen University
279 Dr. Winyu Ardrugsa Thai Thammasat university
280 Professor Wolfram Schaffar German Vienna University
281 Dr Worawan Sukraroek Thai Earth Rights International
282 Dr. Xiaoxia Lan Chinese Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
283 Ph. D. Candidate Xiaoxiao Ma Chinese Sun Yat-sen University
284 Dr. Yaliang Chang Taiwanese National Chi Nan University
285 Ms Yasmin Ahammad British Focus on the Global South
286 Professor Yasuhito Asami Japanese Dept. of Global Politics, Faculty of Law, Hosei University
287 Dr. Yoko Hayami Japanese Kyoto University
288 Dr. Yoshihide Sakurai Japanese Hokkaido University
289 Professor Yuji Baba Japanese Kyoto Bunkyo University
290 Assistant Professor Dr. Yukti Mukdawijitra Thai Thammasat University
291 Ms Zhu Min Chinese Yunnan University

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร