คนดอนแก้วหวั่นเสาสัญญาณมือถืออันตรายร้องศาลปกครองตรวจสอบหน่วยงานให้อนุญาต

Tue, 12/19/2017 - 10:12 -- ประชาธรรม

ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ - เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลาประมาณ 13.30 น. ชาวบ้านหมู่ 10 บ้านโชคทวี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10 คน เดินทางมายื่นเรื่องขอให้ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ รับคำร้องของประชาชนที่ขอให้มีการย้ายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ออกไปจากชุมชน โดยมีกลุ่มประชาชนจาก ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ และอาสาสมัครจากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงใหม่มาร่วมให้กำลังใจด้วย

ม.ล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ฟ้องคดีจากหมู่ที่ 10 บ้านโชคทวีเล่าว่า เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 มีบริษัทดีแทค ไตรเน็ท จำกัด มาตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่สำนักสงฆ์สันเหมืองประชารามหมู่ที่ 7 บ้านสันเหมืองที่มีพื้นที่ติดกับหมู่ที่ 10 บ้านโชคทวี ซึ่งพบว่าการติดตั้งเสาส่งสัญญาณในครั้งนี้มีความไม่ชอบธรรมหลายประการ

ประการแรก บริษัทไม่มาทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบในระยะยาวด้านสุขภาพที่ประชาชนที่อยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณอาจจะได้รับ ทำให้ประชาชนไม่มีข้อมูลเพียงพอมาประกอบการพิจารณาที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือนอกจากข้อมูลเรื่องค่าเช่าเท่านั้น ทำให้ประชาชนจากหมู่ 7 และหมู่ 10 มีความขัดแย้งกัน เพราะฝ่ายหนึ่งอยากให้เสาตั้งอยู่ เพราะทำให้สำนักสงฆ์มีรายได้จากการเช่าที่ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้ติดตั้ง เพราะมีความกังวลด้านสุขภาพหากต้องอยู่ใกล้ชิดกับคลื่นโทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

ประการที่สอง บริษัทดีแทคได้ใช้เอกสารที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงยื่นต่อหน่วยงานราชการ อบต. และกสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เพื่อให้การตั้งเสาและสัญญาณได้รับอนุญาต   

ประการที่สาม ตำแหน่งที่ตั้งเสามีความไม่เหมาะสม เพราะเสาตั้งอยู่คู่กับพระเจดีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชุมชนให้ความนับถือ ทำให้ภูมิทัศน์ของสำนักสงฆ์มีความแปลกตาไปอย่างมาก ไม่มีความสง่าเหมือนเดิม

น.ส.นิลวรรณ ชมภูรัตน์ ตัวแทนผู้ฟ้องคดีอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเหตุผลที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองในครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดำเนินการร้องเรียนกับผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง อบต.ดอนแก้ว สำนักงานกสทช. ไปจนถึงทำหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถึง 2 ครั้ง เพื่อให้ช่วยเป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำการรื้อถอนเสาส่งสัญญาณออกไปให้ห่างจากชุมชน แต่เรื่องไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงมาปรึกษากับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงใหม่ให้ความช่วยเหลือด้านคดีความและทนายความในการดำเนินเรื่องไปยังศาลปกครอง

“การมายื่นเรื่องต่อศาลปกครองในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องได้ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องทั้งหมด 4 คน คือ อบต. ดอนแก้ว นายก อบต. ดอนแก้ว กสทช. และคณะกรรมการ กสทช. เนื่องจากผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ และไม่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เพราะถูกลิดรอนสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลจนไม่มีโอกาสได้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างชอบธรรม และต้องการสร้างบรรทัดฐานว่าประชาชนสามารถลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ หากประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้านและมีหน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุน” น.ส.นิลวรรณกล่าว

นางลำดวน มหาวัน ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกรณีดังกล่าวศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ช่วยทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งเรื่องต่อไปยัง กทสช. หลังจากนั้นจึงประชุมร่วมกับประชาชนผู้ร้องเพื่อติดตามความคืบหน้า แต่กลับพบว่าผู้ประกอบการยังเร่งสร้างเสาส่งสัญญาณโดยไม่ฟังกระแสคัดค้านของชุมชน จึงได้ประสานงานกับทนายความที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดหาให้ เพื่อช่วยดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร