กำหนดการวันแรงงานข้ามชาติสากล “ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ”

Wed, 12/17/2014 - 14:03 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2014-12-18 09:00:00 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการวันแรงงานข้ามชาติสากล
“ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ”
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่
...............................................................................................................

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. เปิดการเสวนา และปาฐกถาพิเศษ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(อยู่ระหว่างการประสานงานเรียนเชิญ)
- ยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

10.00 น. นำเสนอผลการเก็บข้อมูล “ปัญหาของแรงงานข้ามชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคม”
โดย กาญจนา ดีอุต ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

10.30 น. นำเสนอปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติ
โดย - ตัวแทนแรงงงานภาคเกษตร
- ตัวแทนแรงงานภาคอุตสาหกรรม
- ตัวแทนแรงงานทำงานบ้าน
- ตัวแทนแรงงานภาคบริการ
ดำเนินการพูดคุย โดย สุชาติ ตระกูลหูทิพย์ ผู้ประสานงานโครงการสิทธิแรงงาน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

12.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. เวทีเสวนา “ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ”
ผู้ร่วมการเสวนา
- ตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
- ตัวแทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
- ตัวแทนจากสภาองค์การนายจ้าง
- ตัวแทนจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- ตัวแทนจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานข้ามชาติ คุณ บัณฑิตย์ แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง
ดำเนินการเสวนาโดย
กาญจนา ดีอุต ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
- ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

*** วิทยากรอยู่ในระหว่างการประสานงานเรียนเชิญ
ผู้ประสานงาน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร