เวทีเสวนา “ ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : ไพ่ใบสุดท้ายของบรรษัทเพื่อผลักดันการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย”

Tue, 01/20/2015 - 22:47 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-01-21 13:00:00

เวทีเสวนา “ ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : ไพ่ใบสุดท้ายของบรรษัทเพื่อผลักดันการปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย”
วันที่ 21 มกราคม 2558
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สวนาโดย...
  • ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • พิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ ผู้อำนวยการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
  • คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
  • คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
  • รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ดำเนินรายการ


จัดประชุมโดย
คณะกรรมการองค์การ
อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน
มูลนิธิชีววิถี
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร