ภาคีพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Homeschool Lanna วิถีของฉัน My Way

Fri, 03/06/2015 - 08:43 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-03-07 09:30:00 ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ภาคีพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มบ้านเรียนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Homeschool Lanna วิถีของฉัน My Way

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กำหนดการ
9.30 น. เชิญชมนิทรรศการ / workshop ศิลปะ / เลือกซื้อของ D.I.Y. handmade
10.00 น. - เปิดงานด้วยความคิดเด็ก (เด็ก ๆ ถือป้ายความคิดเข้ามา ) 
- แนะนำบ้านเรียนต่าง ๆ
12.00 - 13.30 - พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงของเด็ก ๆ บ้านเรียน – การแสดงดนตรี
13.30 น. - ล้อมวงพูดคุยเรื่องการจัดบ้านเรียน
ช่วงแรก ประสบการการเริ่มต้นทำ โฮมสกูล / การเอาลูกออกจากโรงเรียน / ความกังวล ความไม่มั่นใจต่าง ๆ
ช่วงสอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร แผนการสอน การประเมิน สำคัญจริงหรือ พบความแตกต่างการจัดการเรียนรู้ของแต่ละบ้าน ทั้งลักษณะที่มีแบบแผน มีหลักสูตรแล
ช่วงสาม post homeschool ทำบ้านเรียนแล้วไปไหน ?? พบประสบการณ์หลากหลายจากบุคคลที่เติบโตบนเส้นทาง home school ณ ปัจจุบันชีวิตเค้าเป็นอย่างไร
16.30 - 18.00 น. ฟรีไสตล์ พบปะพูดคุยตามอัถยาศัย
18.00 น. ฉายหนังสั้นฝีมือเด็กบ้านเรียน

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบ้านเรียนได้ทาง https://www.facebook.com/pages/My-Way-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%...

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร