ขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน

Tue, 03/17/2015 - 10:52 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-03-18 13:30:00

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ 
ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน 
นำเสวนาโดย อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ อาจารย์ ดร.อุษณี เอมศิรานันท์ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้ 
จัดในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

(จากโครงการวิจัยของคณะเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย)

สำหรับคนที่พลาดครั้งที่แล้ว ตอนตุลาการศึกษา สามารถรับชมได้ทาง http://youtu.be/Ei3lZTCNX4A 
หรืออ่านรายละเอียดได้ทาง
http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=28655

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร