การเสวนา ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและLGBTI

Tue, 11/24/2015 - 09:20 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2015-11-25 08:30:00 ณ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนา “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็กและLGBTI”
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ : CSOs For Gender Equality
ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท
สนับสนุนโดย สมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD)
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 11.00 น. ขบวนการเคลื่อนไหวของผู้หญิงกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และยุติความรุนแรง ระหว่างเพศ
ผู้ร่วมเสวนา Jennifer Barnes Kernes, Vice Consul, the US Consulate General, ChiangMai หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทยสหพันธ์แรงงานข้ามชาติ กาญจนา ดีอุต มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ Ying Charm Horn, Shan Women ’s Action Network กัชกร ทวีศรี เครือข่ายผู้หญิงพิการ สุมาลี เรือนแก้ว เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวิ มลิวัลย์ เสนาวงษ์ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการ สุไลพร ชลวิไล

11.00    - 12.00 น.   LGBTI กับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผู้ร่วมเสวนา พงศ์ธร จันทร์เลื่อน มูลนิธิเอ็นพลัส มัจฉา พรอินทร์ สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน อวยพร เขื่อนแก้ว โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ดำเนินรายการ สุไลพร ชลวิไล
13.00    - 14.30    เด็กและเยาวชนกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ผู้ร่วมเสวนา ดารารันต์ รวมสุข มูลนิธิรักษ์ไทย เยาวชน LGBTI สมชาย ศรีรักษ์ เยาวชนชาติพันธุ์ ดำเนินรายการ มัจฉา พรอินทร์
14.30 - 15.00 น.    สรุปประเด็น โดย ดร.มันท์นมัส แสงฮอง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.ช. มติวัลย์ เสนาวงษ์ ศูนย์สตรีศึกษา คฌะสังคมศาสตร์ม.ช.

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร