เวทีอภิปรายหัวข้อ “การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยเน้นประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย"

Wed, 03/09/2016 - 10:02 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2016-03-11 10:00:00

คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล ฮิวแมนไรท์วอทช์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ขอเชิญร่วมเวทีอภิปรายในหัวข้อ การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยเน้นประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิตรและร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย"

 

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 12 ปี ของการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร  ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนของไทย ซึ่งพยานที่พบเห็นเขาครั้งสุดท้ายระบุว่า มีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 5-6 คน พยายามผลักตัวของนายสมชายให้เข้าไปในรถยนต์ของกลุ่มดังกล่าว หลังจากนั้นมาก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นทนายสมชายอีกเลย

 

ในปี 2548 เจ้าพนักงานตำรวจ 5 นายถูกฟ้องในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ และข่มขืนใจผู้อื่น ซึ่งจำเลยทั้ง 5 คน ได้ให้การปฏิเสธและต่อสู้คดี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกามีคำสั่งยกฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจ 5 นายในการรับผิดทางอาญาต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร

ส่วนนางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร และลูกๆ ไม่อาจเป็นโจทก์ร่วมและไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งศาลในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเขาได้

 

โดยการอภิปรายครั้งนี้จะพูดคุยถึงคำพิพากษาศาลฎีกา การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และความจำเป็นในการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) รวมถึงเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายและการตระหนักถึงสิทธิของเหยื่อและผู้เสียหายด้วย

 

วันและเวลา:    วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่:         ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมที่

เนาวรัตน์ เสือสอาด ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

โทรศัพท์: 089-922-9585 อีเมล [email protected]

 

กำหนดการเวทีอภิปรายหัวข้อ

การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย

โดยเน้นประเด็นคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร

และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย"

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

**************************************************

 

09.30-10.00 น.             ลงทะเบียน

 

10.00-10.15 น.             กล่าวต้อนรับ โดย แซม ซาริฟี

ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล

 

10.15-11.30 น.             เวทีอภิปรายหัวข้อ“การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย โดยเน้นประเด็นคำ

พิพากษาศาลฎีกาคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย"

โดย       อังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของทนายสมชาย นีละไพจิตร

คิงสลีย์ แอบบอต ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศของคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (ICJ)

สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอทช์ ประจำประเทศไทย

เลอรอง เมลลอง รักษาการผู้แทน สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวแทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 

11.30-12.00 น.             เปิดเวทีสำหรับคำถาม-คำตอบ

 

หมายเหตุ: มีล่ามแปลพร้อมหูฟังเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร