"เสรีนิยมใหม่กับการศึกษาไทย: ยุติการแสวงหากำไรในระบบการศึกษา NOW"

Tue, 10/04/2016 - 15:20 -- ประชาธรรม
วัน-เวลา : 2016-10-19 13:30:00 ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มช.

จัดโดย กลุ่มพลเรียน | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ | พศุตม์ ลาศุขะ | จณิษฐ์ เฟื่องฟู | สิงห์ สุวรรณกิจ
พุธ ที่ 19 ต.ค. นี้ ที่ คณะสังคมศาสตร์ มช

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร