เครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯนราธิวาสจี้ปมสธ.-สปสช.ส่อกระทบการเข้าถึงสิทธิการรักษาปชช.

Sat, 02/07/2015 - 09:47 -- ประชาธรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดนราธิวาส เครือข่ายภาคประชาชนประกอบด้วย เครือข่ายมุสลิมมะห์(ผู้หญิง แม่และเด็ก) เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ และท้องถิ่น ร่วมติดตามสถานการณ์ รับฟังปัญหาการใช้บริการหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ แลกเปลี่ยนปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ปัญหาการใช้บริการในพื้นที่ ปัญหาการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ปัญหาพยาบาล 3000 ยังขาดศักยภาพการดูแลพี่น้องในพื้นที่ ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิรักษาพยาบาลเพราะความไม่เข้าใจ ความรุนแรงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งก่อให้เกิด ปัญหาการใช้สิทธิ์ ความไม่เข้าใจกับผู้ให้บริการ และยิ่งรับทราบข้อมูลความขัดแย้ง ระหว่างสาธารณสุขและสปสช. เป็นต้น

 

ผลของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ระบุอีกว่า ประชาชนมีความกังวลเรื่องคุณภาพบริการ และผลกระทบที่จะทำให้คนในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพสต. ) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ดูแลกองทุนสุขภาพตำบล รวมถึงเจ้าหน้าที่ และบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ต้องดูแลคนในพื้นที่ จะเกิดความขัดแย้ง เพราะไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก เนื่องจากคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขในการไม่ร่วมกิจกรรมกับสปสช.ไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วย ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยบริการในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนก็เกิดความอึดอัดเนื่องจากเป็นพี่น้องและคนในชุมชน นอกจากนั้นความขัดแย้ง ที่ยังหาบทสรุปอย่างแท้จริงไม่ได้ จะเป็นการซ้ำเติมคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนแก้ขัดแย้งร้าวลึกแก้ไขยากมากขึ้น

 

ด้านนางสาวจุฑา สังขชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ กล่าวต่อกรณีการเจรจรหย่าศึกเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ระหว่างสาธารณสุขและสปสช.ว่า แม้จะมีการทำ MOU ข้อตกลงเพื่อให้หน่วยบริการรับขึ้นสิทธิเหมือนเดิม แต่สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่นิ่งไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 18(13)ที่เขต 12 สงขลาในวันที่ 13 กพ.ที่หาดใหญ่ และเวทีรับฟังระดับชาติในวันที่21 เม.ย.ที่กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้เครือข่ายฯจะติดตามข้อเสนอในประเด็นที่ยังเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายสาธารณสุข เรื่องข้อเสนอต่อการร่วมจ่ายซึ่งมักจะเสนอเป็นระยะทำให้ก่อความกังวลต่อผู้ใช้สิทธิบัตรทอง และยืนยันข้อเสนอให้เพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองปี58 เป็น 3300 บาท ซึ่งเครือข่ายจะรณรงค์และติดตามเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันที่เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมผลักดันกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนปี 45 จนบัดนี้ ปี58 ให้คงหลักการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว และต้องตรวจสอบได้ อย่างใกล้ชิดต่อไป.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร