ฟื้น“หาดแฆแฆ” ชายหาดงามชื่อดังของปัตตานี เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงฮาลาล

Sun, 03/13/2016 - 07:04 -- ประชาธรรม

แวซูนิดา เจ๊ะเล๊าะ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้เขียน

ปะนาเระพลิกฟื้น หาดแฆแฆแหล่งท่องเที่ยวสวยงามชื่อดังในอดีตของปัตตานี หลังถูกทิ้งร้างจากความไม่สงบ เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงฮาลาล สอดรับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ สร้างรายได้เพิ่ม เสริมกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จัดโครงการประชารัฐร่วมใจพลิกฟื้นคืนความสุขที่หาดแฆแฆ ณ หาดแฆแฆ หมู่ 4 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาหาดแฆแฆ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอดีตให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงฮาลาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสร้างร้ายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาเป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างครึกครื้น มีการจัดซุ้มให้ทุกคนได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์บนชายหาดด้วย

กิจกรรมหลากหลายกระตุ้นให้คนมาเที่ยว

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเตราะหัก ต.น้ำบ่อ กิจกรรมร่วมทำความสะอาดบริเวณหาด กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนร้องทุกข์ กิจกรรมมอบโฉนดที่ดินให้ราษฎรในพื้นที่ 14 ราย กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กิจกรรม“สลามัตปากี”จิบน้ำชา ประสานาเระ และการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อสร้างความสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชนและเพื่อลดความหวาดกลัวและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโสอำเภอปะนาเระ เปิดเผยว่า โครงการเกิดขึ้นเนื่องจาทางอำเภอปะนาเระได้จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตำบลละ 2 ชุดเพื่อพบปะชาวบ้าน ทำให้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนด้านผลผลิตเกษตรกรตกต่ำทำให้รายได้ลดลง ทางอำเภอจึงร่วมคิดกับผู้นำชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาว่า ควรจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในอำเภอปะนาเระขึ้นมา ซึ่งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

นายศรายุทธ เปิดเผยต่อไปว่า ทางคณะกรรมการเห็นว่า ทางอำเภอควรที่จะฟื้นฟูแนวชายหาดความยาว 7 กิโลเมตรในเขต อ.ปะนาเระ เช่น หาดปะนาเระ หาดชลาลัย หาดราชรัฐและหาดแฆแฆ ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชนจากการท่องเที่ยว จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา

พลังมวลชนร่วมฟื้นฟู

นายศรายุทธ เปิดเผยอีกว่า สำหรับพลังมวลชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้มาจากท้องที่ต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียน 500 คน และได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายคีรีชล ศูนย์เครือข่ายทวีพัฒน์และศูนย์เครือข่ายชลาลัยในการร่วมพัฒนาและฟื้นฟูหาดแฆแฆ ด้วยการเก็บ กวาด ตัด แต่ง สภาพหาดแฆแฆที่ไร้การดูแลมานานให้ดูดีขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยลบความรู้สึกที่น่ากลัวของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหาดแฆแฆ และทำให้หาดแฆแฆเป็นชายหาดที่น่ามาเที่ยว

นายศรายุทธ เปิดเผยด้วยว่า เพื่อให้หาดแฆแฆมีคนมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านนอกจึงได้ร่วมระดมทุนกับนายก อบต.ทุกแห่งใน อ.ปะนาเระเพื่อจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท  เพื่อกระตุ้นให้คนเข้ามาชมการแข่งขันและชมความงามของหาดแฆแฆไปพร้อมกัน

นายศรายุทธ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ผู้นำศาสนาก็เสนอว่าจะจัดกิจกรรมที่หาดแฆแฆด้วย เช่น นายสมาอูน เวาะเย็ง ประธานชมรมโต๊ะอิหม่ามอำเภอปะนาเระมาจัดบรรยายธรรมบนเวทีชายหาดแห่งนี้ด้วย

แหล่งท่องเที่ยวปลอดอบายมุข

นายตอเฮ เจ๊ะเล๊าะ นายก อบต.บ้านน้ำบ่อ เปิดเผยว่า หาดแฆแฆนักท่องเที่ยวหายไปเป็นสิบปีเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้ร้านค้าต่างๆถูกทิ้งร้างมานาน แต่หลังจากนี้จะฟื้นฟูชายหาดให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลให้สอดรับกับวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยหาดแฆแฆจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีอบายมุข สุราและคาราโอเกะ

นางสาวนาซีลา ดือระแมหะยี แม่ค้าที่หาดแฆแฆ กล่าวว่า การฟื้นฟูหาดแฆแฆในครั้งนี้เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก มีประชาชนเข้ามาแวะเวียนเที่ยวชมหาดแฆแฆอย่างไม่ขาดสาย ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้กลับมามีอาชีพ สร้างรายได้เหมือนเช่นเดิม

นายพยูร บัณฑิศักดิ์ ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อ.ปะนาเระ กล่าวว่า หากหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชาวบ้านหมู่บ้านแฆแฆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชาวบ้านแฆแฆก็จะมีความมั่นคงทางครอบครัวยิ่งขึ้น.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร