เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติประชุมร่วมกสม.ห่วงสวัสดิภาพผู้ชี้เบาะแสกรณีละเมิดสิทธิ์ในฟาร์มไก่

Mon, 08/01/2016 - 02:51 -- ประชาธรรม

วันนี้เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights Network หรือ MWRN) แสดงความห่วงใยกรณีแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า นางเยเย ที่เกี่ยวข้องกับการหาเบาะแสการละเมิดสิทธิในฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งใน ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ถูกนายจ้างแจ้งข้อหา ‘ลักทรัพย์นายจ้าง’ สืบเนื่องมากจากตัวแทนแรงงานข้ามชาติพม่า 14 คนที่ทำงานในฟาร์มไก่ดังกล่าวได้ร้องเรียนสภาพการทำงานที่เลวร้ายต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีที่เข้ามาตรวจสภาพการทำงาภายในฟาร์ม และ 1 ใน 14 คนนี่มีการนำบัตรลงเวลาออกมาแสดงเป็นหลักฐานต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย นอกจากนางเยเยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกำหลังจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อแรงงานพม่าอีกคนหนึ่ง นาย ซูหยัง ในความผิดฐาน ‘ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนหรือรับของโจรและเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่อาจจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย’

MWRN เป็นห่วงการแจ้งความโดยเจ้าของฟาร์มไก่ครั้งนี้ น่าจะมีเจตนาไม่สุจริต ด้วยเหตุนี้จึงหวังว่า กสม. จะช่วยให้ความจริงปรากฏ รวมถึงชี้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือไม่ จนผู้ต้องหาทั้งสองได้รับการพิจารณาว่าไม่สมควรสั่งฟ้องหรือให้มีการดำเนินคดีต่อไปเพราะการป้องกันการละเมิดสิทธิจากการถูกบังคับใช้แรงงานที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่ดีที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่พบเบาะแสการละเมิดสิทธินำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป

MWRN เห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควรมีความระมัดระวังต่อความจำเป็นในการตั้งข้อกล่าวหากรณีนำบัตรลงเวลามาเป็นพยานหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิแรงงานตามกฎหมายให้ผู้กระทำละเมิดสิทธิต่อแรงงานต้องรับผิดต่อการละเมิดกฎหมายของตน จึงไม่ควรดำเนินคดีต่อผู้นำเบาะแสมาเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานและประโยชน์ในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์

แม้ว่าพนักงานสอบสวนและอัยการจะสั่งฟ้องกรณีนี้ก็ตาม MWRN เชื่อว่าทั้งสองหน่วยงานจะให้ความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ซึ่งไม่มีเจตนาจะทำผิดกฎหมายอาญา MWRN เชื่อด้วยว่าคนงานทั้งสองได้เคารพกระบวนการยุติธรรมไทยจึงจะขอต่อสู้คดีตามกระบวนการ

ในกรณีนี้ บัตรลงเวลาดังกล่าวเป็นหลักฐานสำคัญที่แรงงานข้ามชาติทั้ง 14 คนที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ใช้หลังจากคนงานอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรง ต้องทำงานตั้งแต่เวลา 7:00 - 17:00 น. และทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 19:00 - 05:00น. โดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี ได้รับค่าจ้างเพียงวันละ 230 บาท ซึ่งต่ำกว่าค้าจ้างขั้นต่ำ ไม่ได้ค่าทำงานล่วงเวลาทั้งในการทำงานล่วงเวลาในวันปกติและการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ทำงานในวันหยุดจะได้รับค่าจ้างในอัตราเดียวกับการทำงานในวันปกติและถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางออกจากฟาร์มได้เพียงสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงภายใต้การควบคุมของผู้แทนนายจ้าง และนายจ้างยังได้ยึดเอกสารประจำตัวของแรงงานทั้ง 14 คน ด้วย

การประชุม กสม. วันนี้ MWRN จะนำตัวแทนแรงงานข้ามชาติพม่าอดีตลูกจ้างฟาร์มไก่แห่งนี่ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 14 คน เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ได้ยื่นคำร้องไว้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้ กสม. ตรวจสอบการบริหารงานของฟาร์มไก่ดังกล่าว แรงงานข้ามชาติทั้ง 14 คน ได้รับการช่วยเหลือจาก MWRN จนสามารถร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาคำร้องฯ ของพนักงานตรวจแรงงานแต่กระบวนการวินิจฉัยของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีก็ไม่ควรล่าช้าจนเกินไปในกรณีแรงงานข้ามชาติต้องการเดินทางกลับ

ทั้งนี้ ฟาร์มไก่ดังกล่าวจัดจำหน่ายไก่ให้แก่บริษัท เบทาโกร จำกัด ซึ่งบริษัทเบทาโกร มีหลักการทำงานและหลักธรรมาภิบาลต่อบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้ปฏิบัติด้านแรงงานตามมาตราฐานที่กฎหมายกำหนด มีระบบการตรวจสอบทั้งจากภายในเครือฯและภายนอก ปรากฏตามสำเนาคำชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง เหตุการณ์แรงงานต่างด้าวในฟาร์มไก่ จังหวัดลพบุรี เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ แต่ตลอดระยะเวลาที่บริษัท เบทาโกรฯ ได้ดำเนินการตามหลักการและมาตราฐานดังกล่าว กลับไม่ปรากฏว่าพบการละเมิดสิทธิของฟาร์มไก่ดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิลาย ปี  และรับซื้อสินค้าจากบริษัทฯที่ดำเนินการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลและมาตราฐานแรงงานที่เครือเบทาโกรฯ กำหนดไว้มาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิเป็นเวลานานและเกิดความเสียหายต่อแรงงานเป็นอย่างมาก

MWRN ร้องเรียนต่อ กสม. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมาเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมสัตว์ปีกประเทศไทยมีพฤติการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติอันอาจจะเข้าข่ายพฤติการณ์การจ้างงานในสภาพที่เลวร้ายหรือไม่ และขอให้ กสม. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของฟาร์มไก่ดังกล่าว และขอให้กสม. มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแรงงานทั้ง 14 รายนี้โดยเร็วด้วย

อนึ่ง วันที่ 28 พ.ค. 2559 นางสาวเยเยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี (โดย สภ.โคกตูม)  และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงินจำนวน 75,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่เบทาโกรเป็นนายประกันให้ วันที่ 29 ก.ค. 2559 เยเย ไปรายงานตัวพร้อมรับทราบข้อหาเพิ่มเติมว่า 'ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนหรือรับของโจรและเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่อาจจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย' ส่วนแรงงานอีกคนหนึ่ง นายซู หยัง อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาฐาน 'ร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนหรือรับของโจรและเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่อาจจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย' 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร