ประชาสังคมทั่วเอเชียโวย RCEP เจรจาปิดลับหารือแค่นักธุรกิจ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้โปร่งใส

Thu, 09/01/2016 - 20:16 -- ประชาธรรม

น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อชท์ – FTA Watch) เปิดเผยถึงความไม่พอใจของภาคประชาสังคมทั่วเอเชียต่อการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่ปิดลับและขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้เพียงกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม ทำให้ภาคประชาสังคมในระดับสากล ภูมิภาคและระดับประเทศ 64 องค์กรได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงข้อกังวลและท้วงติงเรื่องดังกล่าวส่งถึงรัฐบาล 16 ประเทศที่เจรจา

 

“ในการเจรจารอบล่าสุดที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามที่ผ่านมา  ภาคประชาสัมคมถูกขับออกจากกระบวนการ ทั้งที่สองรอบของการเจรจาก่อนหน้านี้ ภาคประชาสังคมมีโอกาสในการนำเสนอความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะไม่เพียงพอ แต่เป็นการยอมรับถึงความชอบธรรมของบทบาทของภาคประชาสังคมในการแสดงข้อกังวลของสังคม เช่นเดียวกับในประเทศไทยนับตั้งแต่มีการรัฐประหาร กระบวนการหารือรับฟังความคิดเห็นเหลือเพียงการรายงานและรับฟังแต่กับกลุ่มธุรกิจเท่านั้น กรณีของ RCEP กระทรวงพาณิชย์ได้เคยส่งตัวแทนไปรายงานให้สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมฟังถึงสำนักงาน แต่ไม่เคยจัดกระบวนการเช่นนี้กับภาคประชาสังคมหรือแม้แต่แวดวงวิชาการเลย”

 

ส่วนหนึ่งของจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล 16 ประเทศระบุว่า การเจรจาความตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาที่รักษาชีวิต อาชีพที่ดีและมั่นคง การอยู่รอดของเกษตรกรรมและธุรกิจรายย่อย ความมั่นคงทางการเงิน องค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง การปกป้องสิ่งแวดล้อม การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งประชาชนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องทราบถึงสิ่งที่ถูกนำเสนอและควรมีโอกาสในการแสดงความเห็นและข้อห่วงใย นำเสนอผลการวิเคราะห์และข้อแนะนำให้แก่ผู้เจรจา แต่มีแต่ผู้ได้ผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นที่ได้รับเชิญเพื่อแสดงความเห็นต่อคณะเจรจา RCEP โดยที่กระบวนการเจรจา RCEP ก็ยังคงปิดกั้นภาคประชาสังคมอยู่ จึงหวังที่จะเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนที่กรุงเพิร์ธ ออสเตรเลีย และรอบถัดไปที่โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

 

สำหรับองค์กรไทยที่ร่วมลงนามทั้งสิ้น 14 องค์กรประกอบไปด้วย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ประเทศไทย), เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, มูลนิธิชีววิถี, กลุ่มศึกษาปัญหายา, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิผู้หญิง, เครือข่ายผู้หญิงพื้นเมือง, ชมรมเพื่อนโรคไต, ชมรมเภสัชชนบท, มูลนิธิสุขภาพไทย, เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์)

 

เครดิตภาพ - MSF

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร