เวิร์คชอปถ่ายภาพ-เล่าเรื่องกับกลุ่มแรงงานสามัคคี WSA

Fri, 08/04/2017 - 00:51 -- ประชาธรรม

มูลนิธิสื่อประชาธรรมติดตามและให้ความสำคัญประเด็นแรงงานข้ามชาติมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นว่าแรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเข้ามาเติมเต็มในงานที่คนไทยไม่ทำ แต่พวกเขากลับเป็นกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิในหลายๆด้าน เข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ควรจะได้รับ

ภายหลังจากประชาธรรมได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นแบบมูลนิธิ และเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสื่อสารรูปแบบใหม่ โดยใช้แนวทางแบบ “Activist media” กล่าวคือ ไม่ติดตามทำงานข่าวพื้นที่และงานเคลื่อนไหวแบบเดิม เนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อได้ทำให้เครือข่ายประเด็น และนักเคลื่อนไหวสามารถสื่อสารต่อสาธารณะได้โดยตรง บางครั้งนำเสนอข้อมูลได้ละเอียดและเปิดประเด็นได้มากกว่าสื่ออิสระทั่วไป เราจึงปรับบทบาท ทดลองทำงานในลักษณะร่วมผลักดันงานสื่อไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายต่างๆ ตามประเด็นที่ประชาธรรมเห็นว่ายังมีช่องว่างในการสื่อสารอยู่พอสมควร และเครือข่ายฯที่ต้องการพัฒนาประเด็นของตนไปสู่ระดับเชิงนโยบาย

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาประชาธรรมได้ทดลองทำงานในลักษณะร่วมผลักดันงานสื่อไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ กลุ่มคนทำงานในประเด็นเมือง

ในการทำงานกับเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ เราเน้นการขับเคลื่อนกับกลุ่ม WSA ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เราได้ทำโครงการภาพเล่าเรื่อง นำเสนอเสียงของพวกเขาผ่านตัวพวกเขาเอง เพื่อให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิที่พวกเขาเผชิญอยู่

ในเดือนมีนาคม 2560 มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้เวิร์คชอป “การถ่ายภาพ และการเล่าเรื่อง” ให้กับกลุ่มแรงงานสามัคคี (workers solidarity association)  

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร