ภาพเล่าเรื่องในงานนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ คนงานสร้างบ้านแป๋งเมือง”

Fri, 08/04/2017 - 01:01 -- ประชาธรรม

ในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560  มูลนิธิสื่อประชาธรรมร่วมจัดงาน นิทรรศการ  “ประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ คนงานสร้างบ้านแป๋งเมือง”  ร่วมกับ 1.มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 2.มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 3. สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SADA)  4. สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน  5. MAP Foundation  6.มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)   7.เครือข่ายนักวิชาการ   8. เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ  9. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10.ไทยพีบีเอส  ณ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่   

โดยสนับสนุนกลุ่มแรงงานสามัคคี (workers solidarity association)  นำเสนอ “ภาพเลาเรื่อง”  ให้กับประชาชนทั่วไป หลังจากที่ได้เวิร์กชอปไป

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร