จัดงานเสวนา “แรงงานล้านนา 4.0 ทุกเวลา ทุกสถานที่”

Sat, 08/05/2017 - 21:46 -- ประชาธรรม

มูลนิธิสื่อประชาธรรมจัดเสวนาร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เรื่อง  “แรงงานล้านนา 4.0 ทุกเวลา ทุกสถานที่”   วันที่ 22 เมษายน  2560  ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมเสวนา   ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ แรงงานวิชาการ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ แรงงานฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการ แอร์บีแอนด์บี    โชคสกุล มหาค้ารุ่ง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญากรรณิการ์ เพชรแก้ว  ตัวแทนแรงงานดิจิตอล/นักข่าวข้ามพรมแดน   และยุทธพล  ดำรงชื่นสกุล ตัวแทนแรงงานคนพิการ     ดำเนินการเสวนาโดยเกรียงศักดิ์  ธีระโกวิทขจร

แนวคิดเบื้องหลังการจัดงานเสวนาครั้งนี้ เป็นประเด็นต่อเนื่องจากการที่เราติดตามประเด็นแรงงานร่วมกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ และกลุ่มแรงงานสามัคคี (workers solidarity association)  ทางมูลนิธิฯและ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เห็นว่า  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล มีการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น แรงงานอิสระกลุ่มขับรถรับจ้าง “อูเบอร์” และ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทำให้ภูมิทัศน์ความสัมพันธ์การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง นำมาสู่ความถามสำคัญที่ว่า เทคโนโลยี 4.0 ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาของการทำงานหรือไม่ หรืออุตสาหกรรม 4.0 นั้น ได้ทำให้คนทำงานสูญเสียการกำหนดตัวเองอย่างไร

ผู้สนใจเนื้อหา(รวมถึงวีดีโอ) ประชาธรรมสรุปประเด็นต่างๆในงานเสวนาไว้ที่  ไทยแลนด์ 4.0 ถึงล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร