“ผาอัน” เมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของพม่าตามแนว EWC : โอกาส ความหวัง และความกังวลของผู้คน (จบ)

Sun, 09/25/2016 - 18:55 -- ประชาธรรม

“ผาอัน” (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ตั้งอยู่บนเส้นทางช่วงปลายของระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ในประเทศพม่า  นับได้ว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของพม่า ตามเส้นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS)  ซึ่งก็คือ เส้น R9 บน  ซึ่งก่อนหน้าจะมีการเจรจาหยุดยิง เป็นพื้นที่ปะทะกัน ดังที่ได้กล่าวไปในตอนแรกและการขนส่งสินค้ามักจะไม่ผ่านเส้นทางนี้ เนื่องจากรัฐบาลทหารพม่า กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่อันตรายไม่ปลอดภัย ทำให้คาราวานสินค้ากลัวถูกดักปล้น และเรียกเก็บเงินจากชนกลุ่มน้อยในราคาที่สูง จึงเลือกไปอ้อมเมืองเมาะลำไย แล้วเข้าย่างกุ้งแทน

ภายหลังจากการเจรจาเซ็นสัญญาหยุดยิง ในปี 2012 พม่าก็ตั้งเขตอุตสาหกรรมผาอันขึ้นทันที

เขตอุตสาหกรรมผาอันตั้งอยู่ริมทางหลวงพะอัน-เมาะละแหม่ง- กอเกอแระ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 981 เอเคอร์ โดยมีกลุ่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้เริ่มเข้าไปลงทุนบางส่วนแล้ว

เขตอุตสาหกรรมพะอันจัดแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็นโซนอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 62 ของพื้นที่ ส่วนของพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 22 โซนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นโซนพื้นที่พาณิชย์และที่อยู่อาศัยอีกประมาณร้อยละ 5

ภายในเขตอุตสาหกรรมพะอันยังแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

เขตการลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Zone)

เขตการลงทุนภายในประเทศ (Domestic Investment Zone)

เขตลงทุนส่วนภูมิภาค (Local Investment Zone Regional Investment Zone)

และเขตการลงทุนของ SMEs (SME Investment Zone)

ภาพการจัดโซนเขตอุตสาหกรรมผาอัน แหล่งที่มา: Kayin State Government

 

เขตอุตสาหกรรมผาอันถูกนำเสนอว่า เป็นเขตอุตสาหกรรมใกล้ชายแดนและยังมีปัจจัยการผลิตราคาถูกทั้งที่ดิน ค่าจ้าง รวมถึงยังมีแรงงานเป็นจำนวนมากรองรับ แต่เนื่องจากเมืองผาอันในรัฐกะเหรี่ยงเป็นพื้นที่ปะทะกันของชนกลุ่มน้อยกับพม่ามาก่อน เพิ่งมีการพัฒนาขึ้นหลังมีการเจรจาหยุดยิง โครงสร้างพื้นฐานยังไม่รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีการสะท้อนจากกลุ่มผู้ลงทุนว่า โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อ[i]  เช่น ไฟฟ้าไม่พอ ถนนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

ในด้านการคมนาคม เพื่อเชื่อมต่อตามแผน East West Corridor R9  มีการปรับปรุงถนนหนทาง และเชื่อมต่อเส้นทางไปเมืองหลวง ซึ่งแม้จะยังไม่ดีนัก เนื่องจากการสร้างถนน ยังใช้การทำแบบคนงานผสมเครื่องจักร แต่ก็ทำให้สามารถเดินทางไปย่างกุ้ง และไปชายแดนเมียวดีแม่สอดได้สะดวกมากขึ้น โดยมีระยะทางจากเมืองย่างกุ้งถึงผาอันประมาณ 371 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 243 กิโลเมตร นอกจากพัฒนาโครงข่ายถนนแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาสนามบินผาอันอีกด้วย

ผาอัน จุดหมายด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพม่า และการเติบโตของธุรกิจภาคบริการ

นอกจากมีการพัฒนาถนน โครงการพัฒนาสนามบิน และตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้น เมืองผาอันยังถูกวางหมุดหมายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีภูเขา แม่น้ำสาละวินไหลผ่าน มีทะเลสาบกลางเมือง รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกะเหรี่ยง มอญ พม่า ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองผาอัน มีหลายที่ด้วยกัน อาทิเช่น

ซอยกะบิน(Zwekabin) ภูเขาที่มีตำนานสองพี่น้องรอพ่อแม่และการฆ่าตัวตายของคู่รักที่ไม่สมหวัง ใช้เวลาเดินถึงยอดสองชั่วโมง ปัจจุบันมีบริษัทจากมาเลเซียเสนอสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขา แต่เนื่องจากเงินทุนในการสร้างยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  จึงมีการระดมทุนจากชาวบ้าน ศรัทธาวัด และนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไป

ภาพโครงการกระเช้าไฟฟ้า

 

เจ้ากะแร๊ต Kyout Ka-Lat  อยูตีนเขาซอยกะบิน คู่รักชนชาวกะเหรี่ยงมักจะมาสักการะขอพรก่อนแต่งาน หากเดินขึ้นไปจะเห็นวิวเมืองผาอันที่สวยงาม

 

ถ้ำเกราวกูน  (kaw goon) หรือถ้ำหมื่นพระ ซึ่งมีพระพุทธรูปตามสถาปัตยกรรมของมอญนับหมื่นรูป ทั้งในแบบรูปปั้นและแบบพิมพ์บนฝาผนัง

ทะเลสาบตาญ่า กลางเมืองผาอัน 

สิ่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างสนามกอล์ฟ โรงแรม

ภาพจาก http://www.go-myanmar.com/files/destination-photo/1_hpa_an.jpg

การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับการโฆษณาโปรโมท ทำให้ธุรกิจที่รองรับการท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมๆกับเมืองที่สวยงามแห่งนี้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ผุดขึ้นภายหลังจากการเซ็นสัญญาหยุดยิงเป็นจำนวนมาก มีการจัดทำทัวร์การท่องเที่ยวมีทั้งแบบทางการ และชาวบ้านนำเที่ยวเอง โดยคิดค่าบริการนำเที่ยวจุดสำคัญรอบเมืองผาอันด้วยสนนราคา 40,000 จั๊ต (ราว 1150 บาท) 

นอกจากธุรกิจโรงแรมและบริการนำเที่ยวแล้ว ธุรกิจร้านอาหารก็เติบโตตามไปด้วยเช่นกัน โดยร้านอาหารจะถูกแบ่งออกสองลักษณะ คือ ร้านข้าวแกงแบบพม่า ซึ่งจะเป็นร้านแบบมีกับข้าวให้เลือกอยู่แล้ว ร้านอาหารลักษณะนี้มักจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขาย  ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นอาหารแบบสั่งตามเมนู สไตล์อาหารจีนแบบพม่า ซึ่งเมนูอาหาร ค่อนข้างจะคุ้นลิ้นคนไทย ร้านนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะมานั่งรับประทานกันในยามเย็น เนื่องจากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการด้วย และมีอาหารที่ค่อนข้างยืดหยุ่นสามารถสั่งได้

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือ การคมนาคมทางเรือที่เคยมีรอบบริการ เดินทางจากผาอันไปเมาะลำไย ซึ่งสมัยหนึ่งให้บริการชาวเมืองส่วนใหญ่นั้น ได้เปลี่ยนไปเน้นให้บริการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากคนในเมืองนิยมเดินทางทางรถมากกว่า โดยงดเดินในช่วงโลว์ซีซัน(มิถุนายน-กันยายน) แต่ถ้าใครต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนั้นก็สามารถเหมาไปได้ด้วยราคา 3500 บาท (เรือ 10 ที่นั่ง) 

การเติบโตของภาคธุรกิจและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนทำให้เมืองผาอันเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อาจจะมากกว่าภาคอุตสาหกรรมในตอนนี้ด้วย  จากเมืองหนึ่งที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองด้อยพัฒนา มียาเสพติด จนที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศพม่า และมีคนอพยพไปทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ได้กลายมาเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ก็จะไม่ได้มีแต่สิ่งสวยงามอย่างเดียว หากแต่เมืองที่ได้กลายเป็นความหวัง และความฝันของคนในพื้นที่ของการมีงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ได้ทิ้งประเด็นปัญหาและความกังวลให้กับผู้คนอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน

 

โอกาส ความหวัง ความฝัน และความกังวลของผู้คน ในห้วงความเปลี่ยนแปลงของผาอัน

 

พระปิทะหย่า ตานมิน เจ้าอาวาสวัดตองกะเล ที่หมู่บ้านตองกะเล ในจังหวัดผาอัน ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา เป็นที่เลื่อมใสของชาวกะเหรี่ยง และคนในเมืองผาอัน ในช่วงที่พื้นที่นี้มีการสู้รบ ท่านได้ไปเปิดโรงเรียนให้กับผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่แม่สอด เมื่อเหตุการณ์สงบลง ท่านกลับมาเปิดโรงเรียนที่วัดตองกะเล

ท่านเห็นว่า การพัฒนาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแบบนี้ ประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนาก็จะเริ่มหายไป เมื่อก่อนคนนับถือศาสนามากแต่ตอนนี้ก็เริ่มลดน้อยลงไป เพราะว่าการพัฒนาที่เข้ามาเป็นของต่างชาติ เข้ามาเอาโดยไม่คิดถึงคนในท้องถิ่น

“แม้ว่าตอนนี้การลงทุนในเขตผาอัน ต่างชาติยังเข้ามาลงทุนไม่เยอะ จึงยังไม่มีความเห็นว่า การลงทุนของต่างชาติจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง การลงทุนในเมืองนี้ยังมาไม่เต็มที่”

“การพัฒนาสนามบินอาจจะยากลำบาก เพราะ มันใกล้กับชุมชน จะมีผลกระทบต่างๆตามมามากมาย”

“การพัฒนาที่เกิดขึ้นในผาอัน พัฒนาแต่สิ่งปลูกสร้าง แต่สิ่งที่ยังไม่พัฒนา คือ ความคิด ความอ่านของคน จึงอยากให้คนได้รับการศึกษามากๆ”

“เคยไปที่เมืองไทยเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พอไปอีกครั้งก็พบว่ากรุงเทพเจริญขึ้นมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่อาตมาก็ไม่ค่อยประทับใจกับระบบที่มันเจริญอย่างรวดเร็ว กรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่เกินไป ทำให้การดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง การพัฒนาทุกวันนี้เหมือนเราทำธุรกิจเพื่อหล่อเลี้ยงต่างชาติจากประเทศอินเดีย หรือประเทศจีน”

ในอนาคตพระปิทะหย่าอยากจะให้เมืองผาอัน เมียวดี กอเกอเระ สามพื้นที่ที่อยู่ในเขตรัฐกะเหรี่ยง พัฒนาเหมือนจังหวัดตาก ไม่ต้องเจริญทางวัตถุมาก แต่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาหาร การกินดี ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง หรือก็คือ เริ่มการพัฒนาจากการทำให้พื้นฐานของคนดีขึ้น

นายมอง เท และภรรยาที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือระดับมัธยมในผาอันมากว่า 30 ปีมองว่า การพัฒนาที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตอุตสาหกรรม เขามองว่า มันมีทั้งผลดี และผลเสีย ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานที่เข้ามาลงทุนเป็นโรงงานอะไร เป็นโรงงานเคมีหรือว่าสิ่งทอ ถ้าเป็นโรงงานสิ่งทอ คิดว่าคงไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ถ้าเป็นโรงงานเคมีก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วย

“การมีโรงงานมาตั้ง คนก็มีงานทำ ไม่ต้องอพยพไปที่อื่น ถ้าเน้นเรื่องการท่องเที่ยวก็จะทำให้เมืองเจริญขึ้น”

“เมืองผาอันเป็นเมืองชายแดน ไม่เหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในอนาคตอยากจะให้ถนนหนทางดี เวลาสร้างถนนอยากให้มีทางระบายน้ำด้านข้างด้วย และอยากให้มีห้างสรรพสินค้าใหญ่เกิดขึ้นในตัวเมือง ในเรื่องของการเดินทางอย่างเช่น การทำหนังสือเดินทางอยากให้ใช้เวลาน้อยกว่าที่เป็นมา ทุกวันนี้ถ้าจะทำหนังสือเดินทางอย่างน้อยเราต้องรอเป็นอาทิตย์ อยากจะให้ทำตอนเช้าได้ตอนเย็น ทำวันนี้ได้พรุ่งนี้  เพราะมันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ก็ควรอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ”

เด็กหนุ่มอายุ 26 ปี ทำงานอยู่ในโรงแรม โกล้เด้น ใจกลางเมืองผาอัน กล่าวสั้นๆ ว่า “เขาดีใจที่มีงานให้ทำ ไม่ต้องย้ายไปที่อื่น”

ความเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสาย Ewc ทำให้พม่าวางยุทธศาสตร์ผาอันให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ แต่ศักยภาพของผาอันที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่สวยงาม และตั้งอยู่บนเส้นทางการค้า ทำให้โครงการพัฒนาในส่วนต่างๆไหลบ่าเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น การตั้งเขตอุตสาหกรรม ธุรกิจเกี่ยวกับการโรงแรม และโรงงานปูนของรัฐบาลพม่าที่เข้ามาตั้งทำเหมืองปูนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

ภาพของเมืองผาอันจึงมีความสวยงามของภูมิประเทศ เป็นเมืองอยู่ติดริมแม่น้ำสาละวิน มีทะเลสาบกลางเมือง พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบพุทธตามยอดเขา และถ้ำ ผสมปนเปไปกับโรงงาน และเขตอุตสาหกรรม เราปฎิเสธไม่ได้ว่า EWC มีส่วนให้เมืองผาอันเริ่มขยายและเติบโต แต่พลวัตในตัวเมืองของมันเอง ก็ทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์กับสิ่งที่เข้ามาอย่างน่าสนใจ น่าสนใจตรงที่ว่าอนาคตเมืองนี้จะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ ไม่มีใครอยากให้ผาอันกลับไปเป็นพื้นที่ของสู้รบทางทหารอีกต่อไป.

 

ข้อมูลอ้างอิง

KNU. Preliminary Ceasefire Highlights – 2013. Source: http://www.knuhq.org/preliminary-ceasefire-talks-2013/ .(14 June 2016)

BBC News. Burma government signs ceasefire with Karen rebels. Source: http://www.bbc.com/news/world-asia-16523691. (14 June 2016)

Nan Paw Gay. KNU AND GOVERNMENT VERBALLY AGREED ON CEASEFIRE CODE OF CONDUCT. Source: KAREN News http://karennews.org/2012/09/knu-and-government-verbally-agreed-on-ceasefire-code-of-conduct.html/ . (14 June 2016)

The Economist. Waiting for the dividend. Source: http://www.economist.com/news/asia/21587272-despite-hopes-nationwide-ceasefire-agreement-trust-needed-lasting-peace-remains-long. (15 June 2016)

Daw Mie Mie Tin. Growth Areas and Economic Corridor. Source: http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/myanmar/index_e.html#g01. (15 June 2016)

National Comprehensive Development Plan. 2012. Framework for Economic and Social Reforms Policy Priorities for 2012-15 towards the Long-Term Goals of the National Comprehensive Development Plan. Source: http://www.elevenmyanmar.com/politics/20-year-economic-plan-sent-parliament. (15 June 2016)

Wikipedia. Economy of Myanmar. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Myanmar#Economic_liberalisation_.282011-present.29. (15 June 2016)

สำนักข่าวชายขอบ. เคเอ็นยูแจงกลุ่มกะเหรี่ยง ลงนามหยุดยิงพม่า ภาคประชาชนหวั่นไม่พร้อม-ส่อเกิดปัญหา. ที่มา: http://transbordernews.in.th/home/?p=9680. (14 June 2016)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“ผาอัน” เมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของพม่าตามแนว EWC : โอกาส ความหวัง และความกังวลของผู้คน (1)

 

[i] THiha. Investment attraction to Hpa-an industrial zone drops. Source: web consult-myanmar  http://consult-myanmar.com/2014/07/16/investment-attraction-to-hpa-an-industrial-zone-drops. (14 June 2016)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร