เปิดนิทรรศการแต้มสีวันวานศรีประกาศ ต้นแบบอนุรักษ์บ้านเก่าเชียงใหม่

Wed, 12/10/2014 - 00:14 -- ประชาธรรม

วันนี้ (16 พ.ย. 57) กลุ่มคน.ใจ.บ้าน ร่วมกับลูกหลานหลวงศรีประกาศ กลุ่มสีสันเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชน เปิดงานนิทรรศการ แต้มสีวันวานศรีประกาศ สานใจรักษ์อาคารเก่าในเมืองเชียงใหม่ โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารโรงแรมศรีประกาศ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วันเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การจัดนิทรรศการแต้มสีวันวานศรีประกาศครั้งนี้ ว่าด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาคารโรงแรมศรีประกาศ ที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 109 ปี ภายในงานมีนิทรรศการภาพถ่ายอดีตเมืองเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ของปูชนียบุคคลที่สำคัญของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนิทรรศการต้นแบบของการอนุรักษ์บ้านเก่าในเมืองเชียงใหม่

แพรวพร สุขัษเฐียร ตัวแทนกลุ่มสถาปนิกคน.ใจ.บ้าน กล่าวถึงการทำงานและความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารเก่าว่า ที่ผ่านมากลุ่มคนใจบ้านได้ทำงานเกี่ยวกับเมืองเก่าเชียงใหม่ ทำงานในพื้นที่บ้านแม่ทา ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้าน และอาคารไม้เก่าอื่นๆ ซึ่งกลุ่มคนใจบ้านมีความสนใจอาคาร บ้านเรือนเก่า ที่นับวันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา กรณีในเชียงใหม่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่หลายคนรับทราบน้อยมากเกี่ยวกับสถิติข้อมูลบ้านเก่า อาคารไม้ที่หายไป เปรียบเทียบจากข้อมูลเมื่อ 5 ปีก่อนของอาจารย์ประนอมที่ได้บันทึกไว้ มีอาคารเก่าอยู่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ประมาณ 91 หลัง แต่ล่าสุดทางทีมงานได้เดินสำรวจพบว่าเหลือเพียง 41 หลัง เป็นสิ่งที่น่าตกใจว่าตัวเลขหายไปเยอะมาก ซึ่งไม่ได้กลายเป็นที่รกร้างแต่ถูกกลายสภาพเป็นเกสต์เฮ้าส์ และแปรสภาพเป็นตึก

แพรวพร กล่าวถึงความตั้งใจในการทำงานของคนใจบ้านว่า “กลุ่มสถาปนิกกับภาคีเครือข่ายชุมชนต้องการเก็บตัวอาคาร ต้องการให้อาคารกับคนไปพร้อมกัน สิ่งแรกที่มุ่งเก็บรักษาอาคารเก่าไว้ ปัจจัยหนึ่งคือผู้คน ต้องมีเจ้าของอาคารเก่าร่วมมือกับเรา หลังจากนั้นเราต้องการหาแนวร่วมในการดูแลบ้านและอาคารเก่าเชียงใหม่ อย่างน้อยทำความเข้าใจร่วมกันก่อนในการรักษาอาคารเก่า โดยมุ่งเป้าที่โรงแรมศรีประกาศ

"ตนคิดว่าโรงแรมศรีประกาศเป็นอาคารที่หลงเหลือเพียงไม่กี่หลังในเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจากป้าอ้อเจ้าของพื้นที่และกลุ่มเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเพื่อทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี สิ่งแรกเริ่มจากการจัดนิทรรศการบริเวณห้องชั้นแรกของตัวอาคารศรีประกาศ แต่โดยภาพรวมเรายังมีเจตนารมณ์ให้ศรีประกาศเป็นเหมือนหัวใจของเพื่อนบ้าน ของคนในพื้นที่ เป็นการจุดประกายการอนุรักษ์และดูแลบ้านเก่า ชุมชนเก่า ย่านเก่า ให้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของผู้คนที่สามารถเข้ามาชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถานที่นี้ ให้กลายเป็นอาคารเก่าที่มีชีวิตและร่วมกันดูและอนุรักษ์บ้านเก่าต่อไป” แพรวพร ตัวแทนกลุ่มสถาปนิกคนใจบ้านกล่าว.

ห้องนิทรรศการพ่อศรีโหม้ คนเชียงใหม่คนแรกที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา

ห้องหลวงศรีประกาศ สส.รุ่นแรกของเชียงใหม่

ห้องสีสันเชียงใหม่ ภาพเขียนสีน้ำโดยกลุ่มสีสันเชียงใหม่

ลูกหลานหลวงศรีประกาศ

สำหรับผู้สนใจ นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารโรงแรมศรีประกาศ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วันเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร