ทะเลกระบี่ ชายหาด ผู้คน และโรงไฟฟ้าถ่านหิน?

Tue, 03/03/2015 - 14:31 -- ประชาธรรม

โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาด 800 เมกกะวัตต์ถูกรื้อฟื้นขึนอีกครั้ง โดยจะสร้างขึ้นที่บ้านคลองรั้ว อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่นิยมในหมู่ท่องเที่ยว ด้วยความสวยงามของหมู่เก่าน้อยใหญ่  น้ำทะเลสวยใส  และชาวประมงพื้นบ้านที่ดำรงชีพอยู่ด้วยการหาอาหารทะเลมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 บาท  ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ด้วยเหตุผลว่า โรงไฟฟ้าจะทำลายความสวยงามของท้องทะเล และแหล่งอาหารของชาวบ้านด้วย  อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าถ้ามีโรงไฟฟ้ามา  นักท่องเที่ยวจะอยากมาเที่ยวทะเลกระบี่อยู่อีกหรือไม่ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ถือเป็นรายได้หลักหาเลี้ยงครอบครัวอาจหดหายไปในที่สุด.ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร