ชมภาพบรรยากาศเนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก@เชียงของ

Sat, 03/14/2015 - 14:58 -- ประชาธรรม

เนื่องในวันหยุดเขื่อนโลก International Day of Action for Rivers, against Dams, and for People วันนี้ (14 มีนาคม 2558) ที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมพลังลูกหลานของแม่น้ำโขง ทั้งการแสดงละครจากกลุ่มนักศึกษา การเสวนาถึงผลกระทบจากเขื่อนต่อวิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหารของลุ่มน้ำโขง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร