คลิป : FTA Watch กับเหตุผลการเคลื่อนไหว FTA Thai-EU เชียงใหม่ (18-19ก.ย.56)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร