แผนพัฒนาดอยปุยแห้ว ชาวบ้านจี้กำหนดใหม่เน้นการมีส่วนร่วม

Wed, 04/20/2005 - 21:53 -- ประชาธรรม

ตามที่ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน เสนอแผนพัฒนาดอยปุย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขต ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปีโดยมีแผนการก่อสร้างลานกางเต็นท์หรือแคมป์ปิ้งกราวน์ ห้องน้ำ อาคารบริการ จุดชมวิว ป้ายสื่อความหมาย รวมทั้งจะมีการทำโฮมสเตย์ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชุมชนในพื้นที่เพราะวิตกว่าการก่อสร้างถาวรวัตุดังกล่าวรวมทั้งการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ตลอดทั้งปีอาจสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ได้ และที่สำคัญปัจจุบันชุมชนในพื้นที่ก็ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขตดอยปุยมาตั้งแต่ปี 2540 แล้วด้วย

วันนี้(21 เม.ย.) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาดอยปุย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก อ.เมือง อ.บ.ต.ห้วยปูลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่เพื่อหารือในแผนดำเนินการก่อสร้างที่อุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์กำหนดขึ้นก่อนที่จะเสนอข้อสรุปไปยังจังหวัดต่อไป

นายไชยยา ประหยัดทรัพย์ นายก อ.บ.ต.ห้วยปูลิง กล่าวว่า การประชุมวันนี้ทางอุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์ในฐานะเจ้าภาพการทำโครงการพัฒนาดอยปุยได้เชิญคณะทำงานมาแค่รับฟังแผนการดำเนินการเท่านั้นว่าจะมีการก่อสร้างอะไรกันบ้างภายใต้งบประมาณ 3 ล้านบาทที่จังหวัดอนุมัติมาแล้ว ซึ่งแผนการก่อสร้างดังกล่าวทางคณะทำงานรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแต่อย่างใด

นายไชยยา กล่าวต่อว่า ดังนั้นมติที่ประชุมในวันนี้จึงมีข้อสรุปว่าโครงการพัฒนาดังกล่าวต้องกลับไปสอบถามความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ก่อน ว่ามีความต้องการอะไรอย่างไร ไม่ใช่แค่อุทยานกำหนดมาแล้วให้ชาวบ้านทำตาม ส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรนั้นค่อยมาหารือกับทางอุทยานอีกที

"เราไม่ได้ขัดขวางการดำเนินการของอุทยาน เพียงแต่เห็นว่าแผนทั้งหมดถูกกำหนดขึ้นจากอุทยานเพียงฝ่ายเดียว ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งจัดการการท่องเที่ยวกันเองในพื้นที่ดอยปุยมาก่อนมิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแต่อย่างใด ดังนั้นกรณีดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วม การดำเนินการแบบบูรณาการ ต้องหารือชาวบ้านในพื้นที่ก่อน ต้องปรับแผนดำเนินการให้เข้ากับความต้องการของชาวบ้าน มิใช่เอาแผนของอุทยานเป็นตัวตั้ง" นายก อ.บ.ต.ห้วยปูลิงกล่าว

นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แผนทั้งหมดของอุทยานฯน้ำตกแม่สุรินทร์ที่ออกมาคงต้องยุติไว้ก่อน ต้องมีการประชุมใหม่เพื่อหาข้อสรุปอีกที ขณะเดียวกันก็ต้องไปหารือกับชุมชนว่าคิดเห็นกับโครงการดังกล่าวกันอย่างไรบ้าง

นายพงษ์พิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการนั้นแม้ว่าโครงการดังกล่าวทางจังหวัดจะอนุมัติงบประมาณมาแล้ว แต่อุทยานไม่ควรนำเรื่องงบประมาณมาเป็นตัวตั้ง เพราะตนเห็นว่างบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สำคัญอยู่ที่แผนดำเนินการทั้งหมดควรออกมาแบบมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดเองโดยลำพังอาจเกิดปัญหาผลกระทบตามมา และในการแก้ไขฟื้นฟูอาจต้องใช้งบประมาณมากกว่าตอนดำเนินการก็ได้

นายหิรัญ ศิริปัญญา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานครั้งนี้ถือว่ายังไม่มีข้อสรุป แต่จะให้คณะทำงานกลับไปหารือกับชุมชนกันใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนแผนดำเนินการที่อุทยานกำหนดมานั้นอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ในการดำเนินการนั้นต้องทำอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณลงมาแล้ว อย่างไรก็ตามตนจะเรียกประชุมคณะทำงานอีกครั้งในต้นเดือน พ.ค.นี้เพื่อหาข้อสรุปเสนอไปยังจังหวัดต่อไป

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร