คนเลยตื่นตัวร่วมฟื้นป่าชุมชนห้วยผาขาวกว่า 8.000 ไร่

Mon, 05/09/2005 - 10:39 -- ประชาธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ ชาวบ้าน ต.ท่าคล้องช้าง อ.ผาขาว จ.เลย จำนวนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันทำพิธีบวชป่าภูซำบก ต.ท่าคล้องช้าง อ.ผาขาว โดยมีนายปิยะศักดิ์ คำสีลา นายอำเภอผาขาวเป็นประธาน กิจกรรมการบวชป่าครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าภูซำบกและชุมชนบริเวณรอบๆได้ตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่าของผืนป่าดังกล่าวที่หล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนาน ดังนั้นชุมชนจำเป็นต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ในกิจกรรมการบวชป่าครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยไทบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าภูซำบก งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มชาวบ้านเอง ระบุว่าป่าภูซำบกมีประชากรที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 10,403 คนต่อปี ลักษณะการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยการเก็บหาของป่า เช่น ฟืน ไม้ไผ่มาใช้ทำเครื่องจักสาน สมุนไพร ส่วนประเภทอาหารแบ่งเป็นจำพวกพืชผัก ได้แก่ ผักหวาน ดอกกระเจียว เห็ด ฯลฯ และจำพวกสัตว์ ได้แก่ นก กิ้งก่า กระแต กระรอก ตะกวด จักจั่น และมดแดง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วย

นายยุทธศิลป์ ป้านภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อ.บ.ต.)ท่าช้างคล้อง กล่าวว่า โครงการจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าภูซำบก เป็นความร่วมมือระหว่าง อ.บ.ต.ท่าช้างคล้องกับมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนใน ต.ท่าช้างคล้อง ทำการศึกษาวิจัยความรู้ท้องถิ่น เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆในพื้นที่ 8,000 ไร่ของป่าภูซำบกและภูนกขี้ถี่

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ป่าภูซำบกมีตำนานโบราณเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องถ้ำกุลา และพิธีกรรมบวชบุญยอดห้วย ซึ่งชุมชนในพื้นที่ ต.ท่าช้างคล้อง ได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวมีแนวโน้มว่ากำลังจะสูญหายและเสื่อมคลายลงไป

นายยุทธศิลป์ กล่าวอีกว่า จากผลการศึกษาดังกล่าวคณะผู้ศึกษาวิจัย ซึ่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อ.บ.ต.ท่าช้างคล้อง เห็นร่วมกันว่าควรให้การสนับสนุนให้เกิดงานประเพณีบวชป่าบุญยอดห้วยถ้ำกุลานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และลูกหลานชาวต.ท่าช้างคล้อง เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารใน ต.ท่าช้างคล้อง และส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นโบราณ โดยเฉพาะประเพณีบวชป่าบุญยอดห้วยถ้ำกุลา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

“อ.บ.ต.ท่าช้างคล้องมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้ เรื่องการจัดการขยะ และความสมดุลทางธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะป่าภูซำบกแห่งนี้ เป็นมรดกทางธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาถึงรุ่นเรา แต่สภาพในปัจจุบันค่อนข้างเสื่อมโทรม มีการใช้ประโยชน์แบบไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ป่าภายใต้การบวชป่าครั้งนี้จะช่วยใหสภาพป่าผืนนี้คงอยู่ให้เป็นประโยชน์กับลูกหลานต่อไป” นายก อ.บ.ต.ท่าช้างคล้อง กล่าว

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร