ชุมชนประมงพื้นบ้าน ผลกระทบเรือปั่นไฟปลากะตัก กรณีศึกษา จังหวัดสตูลและสงขลา

Wed, 09/01/1999 - 00:00 -- ประชาธรรม


สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ /โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร