"แฉ ผลศึกษากรณีเรือปลากะตักปั่นไฟ การศึกษาแบบ ""ปอฉ้อ"""

Wed, 12/01/1999 - 00:00 -- ประชาธรรม


เครือข่ายนักวิชาการเพื่ออนาคตไท จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ 57/215 เคหะสถานครูไทย ถ.กาญจนวนิช อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร 074-333114 โทรสาร 074-448363

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร