เอกสารสรุปข้อเท็จจริง 'ข้อเสนอแนะ..ก่อนหายนะ' อย่าให้เราเป็นรายต่อไป

Thu, 12/22/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน 801/8 งามวงศ์วาน 27 ซอย 5 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-9527371 อีเมล์ [email protected] หรือเว็บไซท์ www.ftawatch.org

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร