จดหมายข่าวสู่ชุมชนที่ยั่งยืน ฉบับ ฮอยเกษตร (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 / 2548)

Sat, 10/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


จัดทำโดย สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน .โครงการรณรงค์พิษภัยสารเคมีทางการเกษตร และพัฒนาระบบเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาวะภาคเหนือ ; สนับสนุนการจัดพิมพ์ มูลนิธิไฮริคเบิลล์ ; ออกแบบ โค-ขยัน มีเดีย ทีม (ที่อยู่ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 363 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ .โทรสาร 053-354053-4

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร