โครงการรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (ร่าง พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ร่างพ.ร.บ.ชุมชนแออัด และการจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า)

Fri, 04/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


คณะทำงานรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 77/1 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 email [email protected]

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร