พลวัตการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ พ.ศ.2530 - 2547

Sat, 10/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


เขียน วิเชิด ทวีกุล ; คำนำเสนอโดย รศ.ดรอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ; สนับสนุนโดย โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่. มูลนิธิชุมชนไท 2044/18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร 0-2716-5610-11 โทรสาร 0-2716-5612 www.chumchonthai.or.th email [email protected]

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร