เกษตรยั่งยืนแก้จน

Sat, 10/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


โครงการจัดทำแผนและข้อเสนอภาคประชาชนด้านการจัดการปัจจัยการผลิต ;ภาคประกอบ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน .มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ .สถาบันสิทธิชุมชน .สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรยั่งยืนแม่ทา .สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ;สนับสนุนโดย ศูนย์อำนวยการต่อสู้ความยากจน กระทรวงมหาดไทย(ศตจ.มท.) .ศูนย์อำนวจการต่อสู้ความยากจน ภาคประชาชน(ศตจ.ปชช.) .โครงการนำรองบูรณาการการจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร