รายงานเวทีวิชาการ งานมหกรรม"ดอยหลวงเชียงดาว" (ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2547 ณ ลานชุมชนริมฝั่งแม่น้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)

Wed, 02/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


ภาคีเพื่อดอยหลวงเชียงดาว 44 องค์กร .โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน 418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์/โทรสาร 053-455-785 email : [email protected] .มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคเหนือ .เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน ;สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน .HEINRICH BOLL FOUNDATION .มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร