สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในประเทศไทย

Thu, 12/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


รวบรวมและวิเคราะห์โดย : จำลอง อินทะวงษ์ ;จัดพิมพ์โดย : สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย(ศ.ว.ท.) .ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(คปส.) .สำนักงานภาคีสากลชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อนภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ;ออกแบบ/จัดพิมพ์ : โค-ขยัน มีเดียทีม ;สนับสนุนการจัดพิมพ์ : Miority Rights Group International(MRG)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร