ต้นทาง ชุมชนประชาธิปไตย

Mon, 05/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


จัดพิมพ์โดย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม เลขที่ 97 ซอยพหลโยธิน 19/1 หมู่บ้านพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0-2939-4577-8 .0-2939-4859 โทรสาร 0-2939-4860 www.thaiknowledge.org สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร