ปฏิรูปที่ดินเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม : บทวิเคราะห์นโยบายหลงทิศผิดทางยุครัฐบาลทักษิณ

Fri, 04/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ(นกน.) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน(คปท.) 119 หมู่ 9 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร