องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง

Sat, 09/09/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


ผู้เขียน : ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ;จัดพิมพ์โดย : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 97 ซ.พหลโยธินกอล์ฟ ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2939-4577-8 โทรสาร 0-2939-4860 www.thaiknowledge.org ภายใต้การสนับสนุน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร