เหมืองฝาย (พลังชุมชนในกระแสการเปลี่ยนแปลง)

Fri, 09/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม


สมัชชาองค์กรเหมืองฝาย ลุ่มน้ำภาคเหนือ 35 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5345-5785 สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม(วจส.) โครงการจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร