ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์

Tue, 11/01/2005 - 00:00 -- ประชาธรรม


โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ;จัดพิมพ์โดย แผนงานร่วมศึกษา เสริมสร้างสุขภาวะ : กรณี 3 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2187392 ,02-2187382 ;ผู้ประสานงานแผนฯ ราณี หัสสรังสี ;สนับสนุนการจัดพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร