แผ่นดินเมืองใหม่

Wed, 11/01/2006 - 00:00 -- ประชาธรรม
"ฉันไม่เคยปฏิเสธความเปลี่ยนแปลง ไม่รังเกียจการพัฒนา ตัวฉันเองก็พยายามวิ่งไล่ความทันสมัยอยู่บ้างเหมือนกัน แต่สิ่งที่น่าครุ่นคิดระหว่างหนทางอลหม่านที่เรากำลังถูกอะไรบางอย่างไล่กวด.... หรือเราเที่ยวไล่กวดอะไรก็ไม่รู้กันอยู่นั่น นับวันหนทางยิ่งสับสนถ่างกว้าง กระทั่งเราเลือนห่างจุดเริ่มต้นไปทุกที และหาใช่แค่เลือนห่าง ทว่าบ่อยครั้งเหลือเกินที่ผู้คนเริ่มเลอะเลือนว่าตนเองมาจากไหนและจะไปไหน......

นี่คือการไล่ต้อน ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเดินทางไปสู่จุดจบ ณ แห่งหนใดหรือว่า.....จนกว่าเราต่างจะไปจนมุมบนแผ่นดินของตนเอง"

ผู้เขียน : จิตติมา ผลเสวก ;บรรณาธิการ รายา ผกามาศ ;ออกแบบปกและรูปเล่ม โคขยัน มีเดีย 08-17165246 email : [email protected] ;ที่อยู่สำนักพิมพ์ ชุมชนคนรักป่า 77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร/โทรสาร 053-810402 ;สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย มูลนิธิไฮน์ริช เบิลล์ ,โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท ,วิทยาลัยการจัดการทางสังคม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร